gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

OKULLARIN AÇILMA VE KAPANMA TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2016-2017 okulların açılış ve kapanış tarihlerini açıkladı

31 Mayıs 2016 Salı 23:23
OKULLARIN AÇILMA VE KAPANMA TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı aşağıdaki genelge ile okulların açılış ve kapanış tarihlerini belirledi. Buna göre; 2016-2107 Eğitim ve Öğretim Yılı birinci dönem 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak, 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecektir. 2016-2107 Eğitim ve Öğretim Yılı ikinci dönem 06 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Haziran 2017 Cuma günü sona erecektir.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı Konu : 84037561-200-E.5605492 : 201:6-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi   

20.05.2016 GENELGE 2016/12

İlgi   : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği,

b) Millî Eğirim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 21/05/2015 tarihli ve 8403756!/!0.06.02/5258235 sayılı yazısı (Genelge No:20 S 5/16).

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (e) Genelge ile belirlenmiştir. Bu eğitim ve öğretim yılına ait. çalışma takviminin ilgi (a ve b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre

I - 2016-2017 eğitim ve Öğretim yılında;

a) Birinci kanaat dönemi, 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecektir.

h) Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacaktır.

e) Yarı yıl tatili, 23 Ocak 2017 ile 03 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

ç) İkinci kanaat dönemi, 06 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Haziran 2017 Cuma günü sona erecektir.

2- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi; yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

3- 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI Bakan

 

  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET