gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN SÖZLEŞMELERİ MECLİSLİK OLDU

Öğretmen atamaları, dershanelerin kapanması, yeni açılan temel okullar ve diğer gelişmeler öğretmen ve adaylarının çalışma şartlarını zorlaştıracak sözleşmelere imza atmak zorunda bırakıyor.

28 Temmuz 2015 Salı 10:03
ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN SÖZLEŞMELERİ MECLİSLİK OLDU

Öğretmen atamaları, dershanelerin kapanması, yeni açılan temel okullar ve diğer gelişmeler öğretmen ve adaylarının çalışma şartlarını zorlaştıracak sözleşmelere imza atmak zorunda bırakıyor. En son CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, özel okullarda çalışan eğitim personelinin yaşadığı mağduriyetler hakkında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Atanamayan öğretmenlerin son çaresi olarak görülen özel okullarda kurum yetkililerin öğretmenlerin bu zor durumundan faydalanarak hukuka aykırı sözleşme imzalattıklarını belirten Tanal, sözleşme süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi nedeniyle öğretmenlerin her an kaygı ve endişe içinde olduklarını belirtti.

Mahmut Tanal, Bakan Avcı’ya;
"Anayasa ile güvence altına alınan özel eğitim kurumlarıyla ilgili esasları düzenleyen 5580 Sayılı Özel Öğretim Kanunu’nun 9.maddesinde düzenlenen; yönetici, öğretmen, uzman öğretici ile kurum arasında imzalanacak 1 yıl süreli sözleşme şartı nedeni ile kurumların 1 yıla yaklaşan zaman içerisinde öğretmen ve öğreticilerin sözleşmelerini, haklı nedenle fesih sebebine dayanarak tazminatsız ve ihbarsız feshettikleri, Bakanlığınız tarafından bilinmekte midir?

Üniversite eğitimini tamamlayan ve atanamayan binlerce öğretmene çalışma imkanı sağlaması gereken özel eğitim kurumlarının, özel şartlar başlığı altında yürürlükteki mevzuata tamamen aykırı hükümler koydukları Bakanlığınız tarafından bilinmekte midir?

Bazı kurumlar tarafından sözleşme hükümlerinde, bayan personelin sözleşme süresi içerisinde doğum yapması halinde, bu durumun sözleşme ihlali sayılarak iş akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedileceğinin yer aldığı bilinmekte midir? Bu durum temel insan haklarına ve özgürlüklerine aykırı değil midir?

Bunun yanı sıra iş sözleşmelerinde mesai saati dışı ya da cumartesi-pazar günlerinde, kurum yetkili organlarınca kararlaştırılan her türlü idari ve mesleki etkinlikte, özel görevlerde yer almayı peşinen kabul ve taahhüt edeceği hükmünün yer aldığı bilinmekte midir? 

İş akdi niteliğinde olan bu sözleşmelerde kurumdan hiçbir şekilde ücret, ek ücret, fazla mesai vb. taleplerinde bulunulamayacağının dayatıldığı bilinmekte midir?

Öğretmenlik mesleğini ifa ederek geçimini sağlamak adına her türlü dayanaktan yoksun olan bu sözleşmeleri imzalamak zorunda kalan vatandaşlarımıza; önceden hazırlanarak dayatılan bu sözleşmeler ile hiçbir şekilde haklı nedenle fesih hakkı tanınmadığı, bu hakkın yalnızca kuruma tanındığı bilinmekte midir?

Diğer taraftan dershanelerden MEB'e atanacak öğretmenler konusunda da iyi gelişmeler yaşanmıyor. 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna yönelik olarak açılan iptal davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 2014/88 Esas ve 2015/68 sayılı kararı ve gerekçesi 24 Temmuz 2015 tarih ve 29424 sayılı Resmi Gazete´de yayımlandı.

Bakanlık taraından Hukuk Müşavirliği ve ilgili genel müdürlükler gerekçeli karar üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürütüldüğü, bu çalışma tamamlandığında konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılacağı ifade edildi.

Dershane öğretmenlerinin MEB kadrosuna atanması konusunda Bakan Nabi Avcı TRT Haber’e verdiği roportajda;

"Anayasa Mahkemesi’nin aldığı söylenen karara ilişkin duyumlarımıza dayanarak şimdilik şunu söyleyebilirim: Eğer Anayasa Mahkemesi bunu  da iptal ettiyse o zaman yapacak bir şey yok.  Biz bu dönüşüm sürecinde dershanelerden ayrılacak veya kurumu kapandığı için veya dönüşen yeni kurumda kendisine yer bulamadığı için başta kalabilecek  öğretmenler için böyle bir imkan planlamıştık, ama bu iptal edildiyse şayet, gerekçeli kararı görünce onu da görmüş oluruz, o zaman onlarla ilgili bir şey yapmamız mümkün olmayabilir." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamalardan dershane öğretmenlerinin MEB kadrosuna atanması umutları zayıfladığı anlaşıldı. Dönüşen veya kapanan dershanelerin işletilmesine izin verilmez, diğer taraftanada öğretmen atamaları gerçekleştirilmez ise büyük mağduriyetler yaşanacak.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET