gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GENÇ GİRİŞİMCİ KAZANÇ İSTİSNA TUTARI

Düzenlemeyle getirilen genç girişimcilerde kazanç istisnası ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirimin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

29 Nisan 2016 Cuma 22:25
GENÇ GİRİŞİMCİ KAZANÇ  İSTİSNA TUTARI

Başbakanlığa gönderilen Tebliğde; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen genç girişimcilerde kazanç istisnası ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirimin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 
a) 1 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, mükerrer 20 nci madde eklenerek genç girişimcilere faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarına 75.000 Türk liralık istisna, 
b) 2 nci maddesi 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine eklenen 15 numaralı bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık indirim 
getirilmiştir. 

Söz konusu istisna ve indirimin usul ve esaslarına yönelik açıklamalar Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET