gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜMRÜKTEN SERBEST DÖVİZ GİRİŞLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 15 Nisan tarihli Genelge ile gümrük kapılarından girerken hiç bir beyanda bulunmaksızın nakit para sokulabilmesinin önünü açtı.

01 Mayıs 2015 Cuma 22:29
GÜMRÜKTEN SERBEST DÖVİZ GİRİŞLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ

Gümrükten serbest döviz girişleri, Ülke döviz stokunu arttıracağı için ekonomide olumlu etkileri görülecektir. Özellikle turizm gelirlerinin arttırılmasında pozitif katkı sağlayacaktır. Turizm amaçlı getirilen döviz, ticaretin artmasına, mal ve hizmet üretimi üzerinden istihdama olumlu etkisi görülür.

Hal böyle olmakla birlikte, Türkiye'nin seçim sürecinde olması, bazı gümrük girişlerinin savaş ve iç karışıklık yaşayan ülkelere açık olması, terör baskısını hissetmesi, kara para bakımından uluslararası riskin yüksek olması ekonomik güvene olumsuz etkileyecektir. Ekonomiye uluslararası güvenin düşmesi isi büyük ölçekte yatırımları azaltacaktır. Uzun süreli, yapısal etki üzerinde bu türlü uygulamalar negatif yönlü bakışları destekler.

2013 tarihli bir önceki genelgedeki, yolcu yanında yurda giren nakdin “risk analizi/örnekleme” yöntemiyle kontrol şartı, terörün finansmanı, kara para aklama ve Türk Parasını Koruma Kanunu’na muhalefet suçları yönünden savcılığa suç duyurusu bölümleri çıkartıldı. 

Yeni genelgede: “Yurda girişte aksine bilgi ve belge olmaması durumunda, kişilerin taşıdıkları nakdin kaynağına dair gümrük idaresine yaptıkları beyan esastır. Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya ‘diğer kaynaklardan’ temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir ve yolcular beyana zorlanamaz. Talep etmeleri halinde, yolcuların getirdikleri bu nakdi ‘Nakit Beyan Formu’ ile gümrük idaresine beyan etmeleri mümkündür. Yolcu tarafından yapılan beyanın doğru olup olmadığı gümrük idaresince gerçekleştirilecek kontrol suretiyle tespit edilecektir. Açıklamanın doğru yapılmadığının tespiti halinde, tutanak en az iki memur tarafından imzalanarak MASAK’a bildirilir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna istinaden istenilen açıklamanın eksik yapıldığının veya hiç yapılmadığının anlaşılması halinde 2.500 TL’yi aşan farklar için aynı kanunun 16. maddesi gereğince gümrük idaresi tarafından, açıklanmayan miktarın yüzde 10’u tutarında idari para cezası kesilir ve söz konusu nakit muhafaza altına alınır.”

Son genelgede, “Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya ‘diğer kaynaklardan’ temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir, yolcu beyana zorlanamaz” deniliyor. Genelge, Avrupa Birliği ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10 bin Euro veya fazlası nakit taşıyan yolcuların AB üyesi ülkelere giriş-çıkışta beyan şartı genelgesine aykırılık oluşturuyor.

K:Radikal

Gümrüklerden nakit geçişi ile ilgili genelgenin neden değiştirildiğinin sorusu üzerine Canikli, 2013 yılında Bakanlık tarafından çıkartılan genelgenin çelişkili olduğunu belirtti.

İhracat gelirleri ve insanların yurtdışından sağladıkları birikimlerini Türkiye’ye getirmelerinin tamamen serbest olduğuna işaret eden Canikli, bu konuda hiç bir sınırlamanın,  söz konusu olmadığını ifade etti.

 

Bunun uzun yıllardır uygulanan bir kural olduğuna dikkati çeken Canikli, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

" Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ona dayanılarak çıkartılan meşru 32 sayılı karar var, bu çerçevede yürütülüyor. Şimdi bu girişi serbest olan, girişine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gereken paralarla ilgili 2013 yılında çıkarılan bu genelgeyle ilgili ifade nedeniyle müdahale söz konusu. Çünkü öyle bir ifade kullanılmış ki bunlarda mutlaka beyana tabi getirilir bir ifade var. Bir de başka bir yerinde 'bunların beyanı serbesttir' diyor. Aynı genelgede yani iki tane çelişkili hüküm var. Tabii gümrük idareleri doğal olarak oradaki memurlar kendilerini güvenceye almak için ihtiyatlı davranarak birinciyi uyguluyorlar. Yani tüm serbest olan para girişlerinde beyana tabi hale getiriyorlar zorunlu yapıyorlar ve onlarla ilgili ciddi müeyyideler uygulanıyor, cezalar uygulanıyor. Kanuna ve 32 sayılı karara aykırı bir şekilde bunlar sorgulanıyor, sorgulanmaması gerekir. Bu işin ticari kısmı ihracatçıya zarar verme kısmı başka bir şey ama şu andaki uygulama tamamen kanuna mevzuata kesinlikle aykırı. Biz o aykırılığı ortadan kaldırdık nedeni de 2013 de çıkarılan genelgedeki kullanılan ifade çok keskin ifade, çok çelişkili ifade. Bir tarafta yasaklıyor bir tarafta serbest bırakıyor"

 

Canikli kaynağı kara para olan ya da illegal faaliyetlerden elde edilen paraya derhal el konulduğunu, müsadere edildiğini ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

 

Söz konusu hüküm nedeniyle ihracatçıların çok yoğun sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını defalarca tespit ettiklerini anlatan Canikli, "Sadece ve sadece girişi serbest olan paraların zorlaştırılmasını engellemek; bu kadar. Yaptığımız budur başka bir şey değil " ifadelerini kullandı.

 

"Kara Para Girişine Müsaade Edilir mi, Suçtur"

Canikli, "Kaynağına bakılarak illegal faaliyetlerden elde edilmiş paraysa kara para aklamaysa ya da terör faaliyeti ya da buna benzer bir şey ise illegal kuruluşları finansmanı amacıylaysa bunlar el konuluyor. Onun dışında ihracat geliriyse dışarıdan elde edilmiş kazanç ise ya da kendi birikimi ise o zaman el konulmuyor, iade ediliyor bu kadar basit. Şu anda da geçerli o kurallar yani biz kuralları kesinlikle değiştirmedik, 32 sayılı karar değişmedi aynen duruyor hiçbir şekilde hiçbir kimse kara paradan kaynaklanan bir para girişine müsaade edebilir mi? Suçtur" değerlendirmesinde bulundu.

 

"Umut Oran'ın  soru önergesinde bu genelge değişikliği Avrupa birliği ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10 bin avro veya fazlası nakit para taşıyan yolcuların AB üyesi ülkelere giriş çıkışta beyan şartı uygulamasıyla çelişiyor mu diye soruyor?" ifadeleri üzerine Canikli, Türkiye'nin AB üyesi olmadığını, 10 bin avro ya da 10 bin dolarlık herhangi bir limit bulunmadığını söyledi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET