gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTENMEYEN TİCARİ İLETİLER ÜÇ GÜN İÇİNDE DURDURULACAK

E-Ticaret’te elektronik iletileri reddetme hakkı her zaman, ücretsiz ve kolay bir şekilde tanınması sağlanacak. Ret bildirimi imkânının gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alması zorunlu olacak. Gönderen ret talebini müteakip üç iş günü içinde alıcıya elektronik iletiyi gönderme işlemini durduracak.

27 Nisan 2015 Pazartesi 15:36
İstenmeyen Ticari İletiler Üç Gün İçinde Durdurulacak

Gümrük ve ticaret haberleri


Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, elektronik ticarete ilişkin yönetmelik taslaklarının tamamlandığını açıkladı.


5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe gireceğini söyleyen Bakan Canikli, kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik taslaklarının ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle yapılan toplantılar neticesinde hazırlandığını belirtti.


Bakan Canikli, ilgili kurumların görüşüne açılan Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı ile elektronik ticarette kapsamlı düzenlemelerin hayata geçeceğini söyledi.


Bakan Canikli yönetmeliklerle getirilen düzenlemelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yönetmelikler kapsamında, elektronik ortamda bir mal satımı veya hizmet sunumuna ilişkin sözleşme ve siparişlerdeki yükümlülükleri, telefon ve bilgisayar gibi elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla gerçekleştirilen her türlü ticari iletişimin ve bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.”


Alıcılar sözleşme öncesi ve siparişlerde bilgilendirilecek

“Elektronik ortamda ticari faaliyette bulunanlar artık kendilerine ait Mersis Numarası ve kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi gibi güncel ve tanıtıcı bilgilerini sunmak zorunda olacak. Ayrıca, Elektronik ticaret işletmeleri, alıcıların hangi aşamalarla sipariş ve sözleşme yapacağı ile siparişteki hatalarını ne şekilde düzeltebileceğine ilişkin bilgilere ana sayfalarında yer verecektir.”
“Elektronik ticaret işlemlerinde ödeme bilgilerinin verilmesinden önce vergi ve kargo masrafları dâhil toplam bedel görülebilecek, veri giriş hatalarının belirlenebilmesi için geri al, değiştir ve sipariş özeti gibi uygun teknik araçların sunulması zorunlu olacak.”


E-Ticaret’te şeffaflık ve güvenilirlik tesis edilecek.

“E-Ticaret işletmeleri, faaliyette bulundukları alan adlarını ticaret veya esnaf siciline tescil ettirecek. Yönetmelikte belirlenen uygun güvenlik düzeylerini ve standartlarını sağlayanların bilinmesi sağlanacak. Böylece e-ticarette şeffaflık ve güvenlik tesis edilecek”


Ticari iletişimde kurallar belli olacak

“Elektronik ortamda yapılan ticari iletişimi gerçekleştirenin belirlenebilir olması için bu iletişimde gerekli bilgilerin yer alması zorunlu olacak; promosyon ve hediye gibi hususların da açık ve anlaşılabilir olması sağlanacak.”
Ticari elektronik iletiler konusunda hukuki boşluk giderilecek
“Ticari amaçla gönderilen elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek.”
“Alıcının iletişim bilgisini vermesi halinde, temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olanlarda ayrıca onay alınmayacak. Ayrıca esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın gönderilebilecek. Ayrıca ticari elektronik iletilerde, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki bilgiler yer alacak.”


Alıcılara ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı tanınacak

“Alıcılara her zaman ticari elektronik iletileri reddetme hakkı ücretsiz ve kolay bir şekilde tanınacak. Ret bildirimi imkânının gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alması zorunlu olacak. Gönderen ret talebini müteakip üç iş günü içinde alıcıya elektronik iletiyi gönderme işlemini durduracak.”


Elektronik ticarette kişisel veriler korunacak

“Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşamayacak.”


Kanuna aykırı hareket edenlere para cezası uygulanacak

“Bakanlık; Kanunda öngörülen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar değişen idari para cezalarını uygulayabilecek, alıcıların onayı alınmaksızın bir defada birden fazla kimseye ileti gönderilmesi halinde ceza üst limitini elli bin Türk Lirasına kadar arttırabilecek.”

K:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET