gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEFTİŞ PROGRAMINDA TEKNİK VE SOSYAL İŞ MÜFETTİŞLERİ AYRIMI MECLİSE TAŞINDI

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesindeki "teknik iş müfettişleri"; ve "İşin Yürütümü" yönünden de "sosyal iş müfettişleri" çalışma programına ilişkin hükümlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istedi.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:19
TEFTİŞ PROGRAMINDA TEKNİK VE SOSYAL İŞ MÜFETTİŞLERİ AYRIMI MECLİSE TAŞINDI

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istedi.

Soru önergesinde,


"Ülkemizdeki tüm işyerlerinde "İş Sağlığı ve Güvenliği" yönünden yapılan teftişler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesindeki "teknik iş müfettişleri"; ve "İşin Yürütümü" yönünden de "sosyal iş müfettişleri" tarafından yapılmaktadır.


İşyerlerinin "İş Sağlığı ve Güvenliği" yönünden teftişlerini yapacak olan Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak, gerekmektedir. Ve bu husus; 28.8.1979 tarih ve 16738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Teftişi Tüzüğü"nün 4. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.


Yürürlükteki 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu", "İş Teftiş Tüzüğü" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca; "işin yürütümü" ve "iş sağlığı ve güvenliği" konularında, teftiş plan ve programların ayrı ayrı hazırlanacağı, açıkça hüküm altına alınmıştır. Buna rağmen, 2015 yılı Kasım ayı içinde hazırlanan bir Bakanlık Genelgesi değişikliği ile işin yürütümü ve iş sağlığı-iş güvenliği teftişlerinin bir arada gerçekleştirilebilmesinin, yani iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin uygulanmasını izleme ve teftişi (teknik-tıbbi denetim) için, "işin yürütümü" teftişini yapan sosyal iş müfettişlerinin de görevlendirilmesinin yolu açılmış bulunmaktadır.


Bu bağlamda,
1- Yürürlükteki Kanun, Tüzük ve Yönetmelik'te belirtilen "iş Sağlığı ve Güvenliği" yönünden teftişlerin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Başkanlık iş müfettişlerince yapılması" ve "teftiş programlarının, işin yürütümüyle işçi sağlığı ve iş güvenliği teftişleri için ayrı ayrı düzenleneceği" hükümlerine rağmen, bu genelge değişikliği neye dayanarak ve ne amaçla yapılmıştır?
2-Mühendislik veya tıp eğitimi almamış bir iş yürütümü müfettişinin, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından işyeri denetimi yapabilmesinin önünün açılmasının, eksik/hatalı denetimlere ve bu denetimlerin de can ve mal kayıplarına neden olması mümkündür. Bakanlığınız genelge değişikliğini yaparken bu hususları dikkate almamış mıdır?

3-Önümüzdeki süreçte bu uygulamanın doğuracağı olumsuz sonuçların önüne geçmek için bir tasarrufunuz olacak mıdır?"


Soruları yönetildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET