gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET POLİTİKASI DIŞARIDAN NASIL GÖRÜNÜYOR?

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Türkiye ile ilgili gözden geçirme sürecini tamamladı.Rapor, Türkiye’nin ana ihraç pazarı olan AB’deki düşük büyüme hızına ve bölgesindeki istikrarsızlığa karşın iktisadi büyümesini ve ticaretin milli gelir içindeki payının artışını vurgulamakta, ancak büyümeye engel teşkil edecek unsurları da hatırlatmaktadır.

13 Nisan 2016 Çarşamba 10:47
Türkiye’nin Dış Ticaret Politikası Dışarıdan Nasıl Görünüyor?

Türkiye, tarım ürünleri ticaretinde korumacı uygulamalar, tarımsal destekler, bazı ürünlerde tarife oranlarının yüksekliği, ticarette savunma araçları, kamu alımları ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda yoğun eleştirilerle karşılaşmıştır.


Raporda mevcut üretim yapısında dönüşümün sağlanması ve verimlilik artışı için reform yapılması gereği yaygın bir kanaattir. Reform sürecinin yapısal eksikliklerin giderilmesinde payı yadsınamaz. Türkiye yurt içi tasarrufların az olması nedeniyle yabancı sermaye yatırımlarına (FDI) bağımlıdır. İhracatta yüksek katma değer yoğun ürünlere geçişte zorlandıkça küresel ekonomi ve ticaret akışındaki dalgalanmalara (volatilite) daha fazla tabi olacaktır. Diğer taraftan, özellikle, Rapor’da da vurgulanana cari işlemler açığının sürmesi, yüksek enflasyon tehdidi, AB’nin yeni STA’lar yapması sonucu Türkiye’nin AB pazarındaki tercihlerinin aşınması ve devam eden Suriye krizi ve göç sorunları gibi etkenler nedeniyle bu kırılganlıkların devam etmesi ve yapısal sorunlara eklenmesi ile Türkiye’nin hedeflerinden uzaklaşması riski artmaktadır. Bu risk 2023 hedeflerinin konulduğu stratejinin bir retoriğin ötesine geçememesine yol açabileceği vurgusu yapıldı.

Rapor için tıklayınız.

K:TEPAV

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET