gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET, ASKERLİK SORUNU BULUNAN POLİSLERİN LİSTESİNİ MSB'YE BİLDİRDİ

Emniyet, askerlik sorunu bulunan polislerin listesini MSB'ye bildirdi

20 Şubat 2011 Pazar 15:43
Emniyet, askerlik sorunu bulunan polislerin listesini MSB'ye bildirdi

 Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, 10 yılını doldurmuş polislerin askerlik hizmetini yapmış sayılmasını öngören tasarının yasalaşmasının ardından, öğrenci adaylarının isim listesini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Asker Alma Daire Başkanlığı'na bildirdi.Eğitim Dairesi Başkanlığı, açıklamasında, "08.02.2011 tarih ve 27840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. Maddesi ile 21.06.1927 ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Ek 7. Maddesine; 'Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetlerini yapmamış olanların her türlü askerlik ilişikleri ertelenir.' hükmü eklenmiş, aynı kanunun 2. Maddesi ile 1111 sayılı kanuna 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ek 7’nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren personelden halen askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlar, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilir ve görevlerine iade edilir' hükümlerini içeren Geçici Madde 44 eklendiği" hatırlatıldı.Bu kapsamda, 30 Ekim-06 Kasım 2010 tarihleri arasında Polis Meslek Eğitim Merkezi müdürlüklerine öğrenci alımı için yapılan mülakat ve fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlardan askerliğini yapmayan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci adaylarının isim listesinin Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı'na bildirildiği açıklandı. Bahse konu adayların askerlik işlemlerinin ertelenebilmesi için bağlı bulundukları askerlik şubelerine, halen askerde olanların ise askerlik yaptıkları birliklere dilekçe ile müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi.Yasadan, Emniyet Teşkilatı'nda görevli toplam 38 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Yasadan halen askerlik görevini yerine getirmekte olan personel de yararlanabilecek. Bu durumda 2 bin 500 kişi yasanın geçici 44'üncü maddesinde yer alan "Halen askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlar, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilir ve görevlerine iade edilir" ibaresi gereği terhis edilecek. Ayrıca, terhis olacak polisler için saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından adli takibat yapılmazken, bu suçları işlediklerinden dolayı adli tahkikata başlanılmış olanların işlemleri ile bu suçlara ilişkin kesinleşmiş kararların infazı da durdurulacak.Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığı'nca Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilecek.On yıllık süre, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlıyor. 10 yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatı'ndan ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, ilgili kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirecek. Seferberlik ve savaş hallerinde ise bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmayacak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET