gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

19 Mart 2011 CUMARTESİ - Resmî GazeteSayı : 27879

19 Mart 2011 Cumartesi 10:45
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı ile Başbakanlık ihtiram nöbetlerinde görev alan personele, karşılama, merasim ve ihtiram nöbetinde kullanılmak üzere, demirbaş malzeme olarak yazlık ve kışlık iki takım tören üniforması ile bir takım teçhizatı verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (b), (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı ile Başbakanlık ihtiram nöbetçileri: Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı ve Başbakanlık ihtiram nöbetçilerince ihtiram nöbeti, özel günler, karşılama ve uğurlama törenlerinde giyilen; ceket, şapka, tişört, pantolon, ayakkabı, fular ve eldivenden oluşan yazlık ile pardösü, ceket, şapka, kazak, pantolon, ayakkabı, fular ve eldivenden oluşan kışlık tören üniformaları ve teçhizatının özellikleri, Ek-5’te ve Ek-5/A’da gösterilmiştir. Ceket ve şapka hariç diğer kıyafetlerin yazlık ve kışlıkları aynı şekil ve renktedir.”

“b) Ceket: Beyaz renkte yazlık ve parlement mavisi renkte kışlık ceketlerin özellikleri, Ek-5’te gösterilmiştir. Üzerinde Ek-5’te belirtilen arma ve apoletler bulunur.”

“d) Fular: Koyu lacivert renkte parlak kumaştan yapılır. Ön orta kısmında yuvarlak beyaz zemin ortasında büyük polis yıldızı ile çevresinde on altı adet küçük kırmızı yıldız olan bir amblem bulunur.”

“h) Ceket ve pardösü düğmesi: Ceket ve pardösü düğmesi sarı renkte metalden iki buçuk santimetre çapındadır. Apolet ve cepler üzerine bir buçuk santimetre çapında küçük sarı renkte metalden düğmeler dikilir. Özellikleri, Ek-1/H’de gösterilmiştir.”

ı) Tişört: Beyaz renkte standart tişörttür.

i) Kazak: Koyu lacivert renkte standart kazaktır.

j) Şapka: Beyaz renkte yazlık ve pantolon kumaşı renginde kışlık şapkaların özellikleri, Ek-5’te gösterilmiştir. Üzerinde Ek-5’te belirtilen arma ve apoletler bulunur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET