gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET PERSONEL ATAMASINDA İSTENEN BELGELER

Emniyet Personel Atamasında İstenen Belgeler

23 Haziran 2011 Perşembe 12:22
Emniyet Personel Atamasında İstenen Belgeler

Atanma talebinde bulunan personelin müracaatlarında gerekli evrakı dilekçelerine eklemedikleri veya eksik evrak ekledikleri bu nedenle Personel Dairesi Başkanlığınca ilgili birim ya da personele telefon açılmak veya yazı yazılmak suretiyle evrakın tamamlatılma yoluna gidildiği gözlemlenmiştir.

Yerine getirilen iş ve işlemlerin en kısa sürede sonuçlanabilmesi için atanma talebinde bulunan personelin müracaatlarında her işlem türü için ayrı ayrı belirtilen belgeleri eksiksiz olarak müracaat dilekçelerine eklemeleri, ibraz edilen belgelerin fotokopi olması halinde bağlı bulunan birimin Personel Şubelerince aslına uygunluğunun kontrolü yapılarak "ASLI GİBİDİR" kaşesi vurulması, kaşe üzeri mühürlenerek yetkili amirce imzalanmış olarak dilekçeleri ile birlikte gönderilmesi ve bu konularda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi önemle duyurulur.

İstenecek Evraklar :

1- Eşinin Görevi Nedeniyle Atama Talebinde Bulunanlar:

a) Eşi Devlet Memuru olanlar için eşinin kurumdan onaylı;

  • Eşinin "ilk atama onayı" nı,

  • Eşine ait "Görev Belgesi" (Görev Belgesinde; açık kimlik bilgileri, göreve başlama tarihi, unvanı, hizmet süresi, sicil numarası vb. bilgiler mutlak suretle yer alacaktır.)

  • Eşinin kurum tarafından verilen ve eşine ait "hizmet cetveli dökümü"

b) Eşi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sözleşmeli devlet memuru olanlar için eşinin kurumdan onaylı;

  • Eşinin kurumuyla yapmış olduğu "sözleşme metni" ni

  • Eşine ait "Görev Belgesi" (Görev Belgesinde; açık kimlik bilgileri, göreve başlama tarihi, unvanı, hizmet süresi, sicil numarası vb. bilgiler mutlak suretle yer alacaktır.)

  • Eşinin Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı "Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi'ni veya eşine ait "hizmet cetveli dökümü" nü,

2- Kendisinin, eşinin veya çocuğunun sağlık sebebiyle atanma talebinde bulunanlar:

Personelimizin kendisi, eşi veya çocuğu için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) alınmış ve müracaat tarihi itibari ile üzerinden (2) yıl geçmemiş Sağlık Kurulu Raporu'nu

3- Çocuğunun öğrenimi sebebiyle atanma talebinde bulunanlar:

  • Personelimizin çocuğuna ait sınavı kazandığını belirtir "Sınav Sonuç Belgesi"ni

  • Personelimizin çocuğunun kazandığı okula kayıt yaptırdığını ve okulun öğrencisi olduğunu belirtir "Öğrenim Belgesi"ni,

4- Boşanma nedeniyle atanma talebinde bulunanlar:

Personelimizin boşanma davası sonucunu belirtir Mahkeme Heyetince verilen kesinleşmiş şerhli "Boşanma Kararı"nı ibraz edeceklerdir.

Kaynak: http://www.egm.gov.tr/personel/atama_duyuru.htm

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET