gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET PERSONELİNE SİCİL YERİNE PERFORMANS GELDİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile sicil notu yerine performans uygulamasına geçildi. Budan sonra performansına göre rütbe ve terfi değerlendirmesi yapılacak.

27 Haziran 2013 Perşembe 10:47
EMNİYET PERSONELİNE SİCİL YERİNE PERFORMANS GELDİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE

DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Rütbe” tanımında yer alan “sicil” ibaresi “performans değerlendirme puanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girenler için birinci fıkranın (f) bendinde yer alan şart aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET