gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYETTEN ANİ GELİŞEN OLAYLAR SINAV VE SPOR GÜVENLİĞİ ATAĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik Dairesi Başkanlığınca toplumsal olaylar, polisin görev aldığı sınavlar ve spor müsabakalarında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların planlı ve koordineli bir şekilde hareket etmesi, standartları belirlemesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla üç ayrı rehber hazırlanmış ve tüm teşkilata ve ilgili kurumlara dağıtılmıştır.

08 Aralık 2011 Perşembe 02:38
Emniyetten Ani Gelişen Olaylar Sınav ve Spor Güvenliği Atağı

 Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik Dairesi Başkanlığınca toplumsal olaylar, polisin görev aldığı sınavlar ve spor müsabakalarında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların planlı ve koordineli bir şekilde hareket etmesi, standartları belirlemesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla üç ayrı rehber hazırlanmış ve tüm teşkilata ve ilgili kurumlara dağıtılmıştır.

1. Ani Gelişen Toplumsal Olayları Önleme ve Müdahale Rehberi

                Geçmişte bazı il ve ilçelerimizde meydana gelen toplumsal olaylar sonucunda elde edilen tecrübeler ışığında; Ani gelişebilecek toplumsal olayların başlamadan önlenmesi, başlaması durumunda ise büyük çapta olaylara dönüşmeden, mümkün olan en kısa sürede ve en az zararla bitirilmesine yönelik önceden planlı çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir.

                Ani gelişen toplumsal olayların önlenmesinde yapılacak çalışmalarda birimlerimiz için “Ani Gelişen Toplumsal Olayları Önleme ve Müdahale Rehberi” hazırlanmıştır. Rehberde; Kolluk birimlerinin olaylaröncesinde, esnasında ve sonrasında yapması gereken işlemlere ilişkin usul ve esasların yanı sıra mülki idare amirleri koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılmasında fayda görülen hususlar belirtilmiştir. Ani gelişen toplumsal olaylarda alınması gereken tedbirlerle ilgili genel esaslar belirlenirken; Yerleşim yerinin coğrafi yapısı ve nüfusu, eyleme katılanların sayısı, eğitim durumları, sosyal statüleri, ideolojik yapıları ve şiddet eğilimleri ile güvenlik güçlerinin insan kaynakları ve imkânları değerlendirilerek risk potansiyelinin belirlenmesi önerilmiştir.

2. Sınav Güvenliği El Kitapçığı

                Emniyet Teşkilatı personelinin görev aldığı merkezi sınavların daha güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve sınav güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınması amacıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖSYM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesinin katılımıyla konuya ilişkin çalışmalar yapılmış ve gerekli protokoller imzalanmıştır.

                Bu protokoller kapsamında emniyet personelinin dikkat etmesi gereken hususlar “Sınav Güvenliği El Kitapçığı” şeklinde derlenmiştir. Bu kitapçıkta, diğer kurum ve kuruluşların görevlileri ile koordinenin sağlanması, görev alan personelin uyması gereken usul ve esaslar, sınavların güvenli bir şekilde sonuçlandırılması ve kopya çekmek için kullanılan teknik cihazların özellikleri yer almaktadır.

3. Spor Güvenliği Rehberi

                Ülkemizde yapılan spor müsabakalarında saha içinde ve saha dışında meydana gelen şiddet olayları ülke gündemini meşgul etmekte ve istenmeyen olaylara dönüşmektedir. Spor müsabakalarında yaşanan sporda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmış ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kolluk kuvvetlerine müsabaka güvenliğinin sağlanması hususunda önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.

                6222 Sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemelerin uygulamasında standart getirilmesi amacıyla“Spor Güvenliği Rehberi” hazırlanmıştır. Rehberde; Müsabaka öncesi esnası ve sonrasında yapılması gerekenlere, müsabakaya ilişkin genel ve özel tedbirlere, suç oluşturan fiiller sonrası yapılacak adli işlemlere ve suçlar ile cezalara yönelik detaylı bilgilere yer verilmiştir.

                Rehberler 2000’er adet basılarak ilgili birim ve kurumlara gönderilmiştir.
Kaynak EGM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET