gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİS İSTİHBARAT PERSONELİ NASIL YETİŞTİRİLİYOR?

İlerleyen süreçte ise, temel eğitim alan personele, çalıştığı alanlara yönelik uzmanlık eğitimleri verilmektedir.

29 Kasım 2011 Salı 22:51
Polis İstihbarat Personeli Nasıl Yetiştiriliyor?

 İstihbarat Dairesi Başkanlığı eğitim faaliyetleri İstihbarat Akademisi’nde (İSAK) yürütülmektedir. 

Günümüzde, suç ve güvenlik ile ilgili konular, toplum hayatındaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde sürekli değişmektedir. Bu değişim içerisinde, Devlet güvenliği ve toplum huzurunun sağlanması gibi hayati konularda suçu önleme görevi üstlenen istihbarat personelinin eğitimi daima önemini korumuştur. 

İstihbarat branşına geçmeye hak kazanan adaylara 8 hafta süreyle temel eğitim verilmektedir. Temel eğitim çerçevesinde adaylar, hukuki, mesleki ve operasyonel bilgiler ile donatılmaktadır. Eğitimler teorik ve pratik olarak planlanıp uygulanmaktadır. 

Kurumsallığın temelini oluşturan bu eğitimle adaylar, istihbarat personeli olma niteliğini kazanmakta, görevinin içeriğine vakıf olmakta, terör ve organize suç örgütlerini her yönüyle tanımakta, örgütler ile mücadelede izleyeceği metod ve taktikleri kurumsal planda öğrenmekte, teknik ve bilişim teknolojisini istihbarat alanında kullanmakta, takip tarassut ve kişisel güvenliğini sağlama yönünde de beceriler kazanmaktadır. 

İlerleyen süreçte ise, temel eğitim alan personele, çalıştığı alanlara yönelik uzmanlık eğitimleri verilmektedir. 

Eğitimler öncelikle istihbaratın çeşitli birim ve kademelerinde görev yapmış, konusunda bilgi ve tecrübe sahibi, eğitimci formasyonu kazandırılmış uzman istihbarat personelince verilmektedir. Polis Akademisi ve diğer üniversitelerin akademik personellerinden de istifade edilmektedir. 

Öte yandan, söz konusu eğitim çalışmalarımıza paralel olarak, terörizm, istihbarat, devlet güvenliği, teknoloji ve bilişim gibi konular başta olmak üzere, günümüze kadar, Başkanlığımız Eğitim Öğretim Yayın Kurulu tarafından basımı ve dağıtımı uygun görülen (111) kitap yayınlanmıştır. 

İstihbarat hizmetlerinin kurumsallaşmasına güç katan söz konusu çalışmalar, tüm personelimiz ve ilgili güvenlik birimlerimizin istifadesine sunulmaktadır. Böylelikle, personelimizin istihbarat alanındaki büyük birikimi ve mesleki tecrübelerinin kalıcı olması ve detaylı bilgiye anında ve güvenilir kaynaktan ulaşılması sağlanmaktadır. Yine bu eserler, yurtiçi eğitim hizmetlerinde kullanılmasının yanı sıra, yabancı ülke güvenlik görevlilerine yönelik eğitimler için de temel kaynak oluşturmaktadır. 

Günümüzde terör ve organize suç örgütlerinin uluslararası alanda faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Bu gerçeklik çerçevesinde, örgütlü suçlarla mücadelede kazanılan bilgi ve tecrübe birikiminin, dost ve komşu ülke polisleri arasında paylaşımı, globalleşen dünyada ayrıca bir öneme sahiptir. Mücadelenin etkinliğine katkı sağlamak amacıyla; güvenlik ve işbirliği anlaşması imzalanan ülkelerle yapılan karşılıklı anlaşmalara bağlı kalınarak, birçok ülke ile eğitim işbirliğine gidilmiştir.
 
* İç Güvenlik İstihbaratı
* Temel İstihbarat Kavramları ve Yaya Mobil Takip
* Terörle Mücadele İstihbaratı
* Organize Suçlarla Mücadele İstihbaratı
* Yardımcı İstihbarat Elemanı Yöneticiliği
* Operasyon Yöneticiliği
* Teknik ve Elektronik İstihbarat
* Eğiticilerin Eğitimi başta olmak üzere, uluslararası eğitimler düzenlenmekte olup, halen otuza yakın ülke ile eğitim işbirliği devam etmektedir.

Kaynak:İSAK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET