gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINA BAŞVURULAR BAŞLADI PMYO'DA BİLİNMEYENLER

Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavlarına ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr/ adresinden 02 -13 Mayıs 2011 tarihleri arasında ön başvuru yapılabilecektir.

10 Mayıs 2011 Salı 07:38
Polis Meslek Yüksekokullarına Başvurular Başladı PMYO'da BilinmeyenlerYGS SONUÇLARI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER NETİCESİNDE 2011 PMYO GİRİŞ SINAVI BAŞVURU BARAJ PUANI 280 PUANA İNDİRİLMİŞTİR.
YGS SINAV KATEGORİLERİNİN HERHANGİ BİRİNDEN 280 VE ÜZERİNDE PUAN ALAN ADAYLAR ÖNBAŞVURUDA BULUNABİLECEKLERDİR.
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖNBAŞVURUDA BULUNMAYAN ADAYLARIN ŞAHSEN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 

 
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖNBAŞVURU TARİHLERİ:02-13 MAYIS 2011
BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ:02-13 MAYIS 2011(PAZAR GÜNLERİ HARİÇ)
 
 

NOT:ADAYLARA KİŞİLİK ENVANTERİ TESTİ UYGULANDIĞINDAN DOLAYI ŞAHSEN BAŞVURULARINI SON GÜNLERE BIRAKMAMALARI TAVSİYE OLUNUR

NOT: ADAYLARIMIZDAN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VEYA ADRES BİLGİLERİNDE GÜNCELLEME YAPACAKLARIN PROGRAMIMIZA ÖNBAŞVURUDA BULUNMADAN ÖNCE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE GİTMELERİ GEREKMEKTEDİR. ÖNBAŞVURU YAPILDIKTAN SONRAKİ ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.

NOT: ADAYLAR BAŞVURU ÜCRETİ ÖDERKEN HALKBANKASI ŞUBESİNE KESİNLİKLE HAVALE ÜCRETİ ÖDEMEYECEKLERDİR.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
1) Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarında,
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu veya Lise 4. sınıfta okuyor olmak,
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az ( 300.000 ) puan almış olmak,
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az (140.000) puan almış olmak,
e) Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibariyle askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.) Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmamış erkeklerde 01 Ekim 1988 - 01 Ekim 1993 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1986 - 01 Ekim 1993 tarihleri arasında doğmuş olmak,
f) Erkekler için 167 cm., bayanlar için 165 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
g) Sağlık durumu yönünden Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları (EK-1) taşımak,
ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
h) Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası ön görülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
2-Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3-Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ı) Bu maddenin (ğ) ve (h) bendinde sayılan koşullar, adayın eşi hakkında da uygulanır ve aranır.
i) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye
bulunmamak
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Polis Meslek
Yüksekokullarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
n) Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
şartları aranır.
mülakat ve/veya yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşımaları halinde
yeniden başvuruda bulunabilirler.
NOT: Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları
Yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların eğitim-öğretim
esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir.
BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde
fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte imza ve sicil yazılarak onaylanır.
Belgelerin aslı adaya iade edilir. Belgelerin aslı var ise noterden tasdikli örneğine gerek yoktur.
Belgelerini eksik getiren kişilerin müracaatları kesinlikle kabul olunmaz. Bu nedenle lütfen başvuru
esnasında getirmeniz gereken belgeleri dikkatli okuyunuz.
· Başvuru dosyası, (Sınav ücretini yatırıldığına dair Banka Dekontunun ibrazı halinde Başvuru
Merkezlerinden verilecektir. Şahsen Başvuru esnasında verilebilir.)
· Sınav Başvuru Dilekçesi, ( http:// pmyo.pa edu.tr adresinden alınacaktır.)
· Aday Tanıma Formu (http:// pmyo.pa.edu.tr adresinden alınacaktır.)
· Aday adına başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Polis Akademisi Başkanlığı Döner
Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Gölbaşı Şubesi/ANKARA İBAN
TR530001200938500080000015 hesabına 40 TL. (Kırk Türk Lirası) yatırıldığına dair banka dekontu)
· Nüfus cüzdanı aslı,
· Lise Diploması veya çıkış belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, Lise 4.
Sınıfta okuyan öğrenciler ise (Başvuru dilekçesinde bulunan Okul Müdürlüğü yazısını Okul
Müdürlüklerinden imzalatacaklarıdır.) Ayrıca yüksek okul mezunu veya yüksek okulda öğrenim görenler
lise diplomalarını temin edememeleri halinde, yüksek okul müdürlüklerinden almış oldukları lise
diplomalarının tasdikli sureti ile başvuruda bulunabileceklerdir. (Ancak, bu adaylar yazılı sınavında
başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer
öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.
Yurt dışı diplomalı adayların ilgili kurumlardan denklik belgesi istenecektir.
· Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu
maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
(Fotoğrafların arkasına adı soyadı. TC Kimlik Numarası yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)
· Adli sicil kaydı olması halinde ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir, Evli ise eşinin adli kaydı olması
halinde ilgili mahkeme kararlarını ibraz edeceklerdir. Ayrıca, Yaş tahsisi yaptıranlar ilgili mahkeme
kararını ibraz edeceklerdir.
· Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi” aslı ile birlikte
fotokopisi,
· Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte mezunu adaylardan tecil belgesi,
Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Personeli şehit veya görev malulü eş ve çocuklarından Emniyet Genel
Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından alınan “Şehitlik veya Malullük Belgesi” istenir.(Son bir yılda
alınan belgeler geçerlidir.) (EK-2)
PMYO GİRİŞ SINAVI BAŞVURU AŞAMALARI
1)İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU
Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavlarına ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları
açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr/ adresinden 02 -13 Mayıs 2011 tarihleri arasında ön başvuru
yapılabilecektir.
Ancak Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından 2011 Yükseköğretime
Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden 140.000 (dahil) –300.000 puan arasında alan adayların internet
üzerinden ön başvuru yapmadan gerekli evraklarıyla birlikte ikamet illerine göre başvuru merkezlerine şahsen
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
2)BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU VE EVRAK TESLİMİ
Adaylar internet üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra, başvuru dosyaları ve başvuruda istenilen
belgeler ile birlikte 02–13 Mayıs 2011 (Pazar günleri hariç) tarihleri arasında ikamet illerine göre başvuru
merkezlerine müracaatta bulunacaklar ve şartları taşıyan adaylara fotoğraflı Mülakat Sınavı Giriş Belgesi
düzenlenerek verilecektir. Bu belge ile adaya mülakat sınavına gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur. Adaylar
bu belgede yazılı olan tarihte mülakat sınav yerinde olmak zorundadırlar. Bu sebeple Mülakat Sınavı Giriş
Belgesi adaylarca kontrol edilerek, fotoğraf ve yazılı bilgilerde hata olması halinde görevlilere düzelttirilmek
üzere iade edilecektir.
DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği 2010-2011 yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesi istenmeyecektir. Bu belgeler kesin kayıt sırasında istenecektir.
DİKKAT:
İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmayan adaylar şahsen başvuru için kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
İnternet üzerinden ön başvuru yapıp da anılan tarihler arasında bölge merkezlerine şahsen
başvurmayan, evraklarını teslim etmeyen, başvurusunu yapamayan veya yapmayan, yada başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
sınavdan çıkarılan, mülakat (değerlendirme) ve yazılı sınavında başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran veya sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiç bir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi incelemeleri ve şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
BAŞVURU YERLERİ
İkamet illerine göre başvuruda bulunulacak Başvuru ve Değerlendirme Merkezleri Tablo 1’ de
gösterilmiştir. Adaylar İkamet ilinin bağlı bulunduğu sınav merkezinden başka bir sınav merkezine başvuruda bulunamazlar.
3)ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI
PMYO Giriş Yönetmeliğinin 6. maddesine istinaden Yüksek Okullara alınacak öğrenci sayısı, Polis
Akademisi Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı tarafından; yüksekokulların kapasitesi, Emniyet
Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her yıl erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı tespit edilir. Bayan Kontenjanı, Polis Meslek Yüksekokullara o yıl için alınacak erkek öğrenci miktarının %10’unu geçemez hükmüne göre tespit edilir.
2011–2012 Eğitim-Öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarımıza 8573 erkek 397 bayan olmak
üzere toplam 8970 öğrenci alınması planlanmıştır. (Emniyet Teşkilatı Şehit ve Görev Malulü Personelinin Eş ve çocukları bu sayıya dahil değildir.)
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET