gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK ASKERİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDEN NASIL YARARLANMAKTADIR?

Türk Silahlı Kuvvetleri sitesinden verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. TSK koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, Rehberlik ve Danışma Merkezleri (RDM) vasıtasıyla rehberlik ve danışma hizmetlerini yürütülmektedir. Verilen bilgilerden TSK bünyesinde 377 adet Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) bulunmakta, bu merkezlerde; 88'i subay, 626'sı yedek subay, 111'i sivil memur statüsünde toplam 825 psikolog/psikolojik danışman ve 137 sağlık sınıfı astsubay hali hazırda görev yaptığı ifade edilmektedir. TSK'ya katılan personel, askerlik şubelerinde son yoklamalarında yapılan muayenelerinden itibaren, takibe alınmakta ve sorunları tespit edilenlere gerekli işlemlerin her aşamasında ve askerlik hizmetleri süresince sürdürülmektedir.

02 Temmuz 2014 Çarşamba 09:16
TÜRK ASKERİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDEN NASIL YARARLANMAKTADIR?

TSK Rehberlik ve Danışma Hizmetleri;

Askerlik Şubelerindeki Faaliyetler:

Askerlik şubelerinde, ruhsal sorunları olduğunu ifade eden veya sağlık komisyonundaki doktor tarafından ruhsal rahatsızlığı olduğu değerlendirilen personel, hastaneye sevk edilmektedir. Sevk edilenlerden, "Askerliğe Elverişli Değildir Raporu" alanlar askerlik hizmetinden muaf tutulmakta; tedavi edilebilecek personelin askerliği ise tedavi süresince ertelenmektedir.

Eğitim Merkezlerindeki Faaliyetler:

Askerlik şubesinden sevk edilen tüm personele, eğitim birliklerine katılışlarında, "Kayıt-Kabul Muayenesi İlk Değerlendirme Anketi" uygulanmaktadır. İhtiyaç durumunda ise RDM Uzmanınca "Kayıt-Kabul Muayenesi Görüşme ve Ruhsal Değerlendirme Formu" doldurulmaktadır. Ayrıca RDM Uzmanları her yükümlü ile bire bir görüşmektedir.

Yapılan anket ve görüşme neticesinde, ruhsal rahatsızlığı olan ya da ruhsal rahatsızlıklara yol açabilecek sosyal sorunları olan personel tespit edilmekte; RDM'lerce görüşme sürecine alınmaktadır. Ayrıca birlik içinde rütbeli personel yaptığı gözlemler sonucunda, birlik tabibi de yaptığı fiziksel muayeneler esnasında ruhsal rahatsızlıkları olabilecek personeli tespit edebilmekte ve RDM'ye yönlendirmektedir.

Görüşme sürecine alınan personel, rahatsızlığının durumuna göre; RDM görüşmeleri ile kontrol altına alınarak takip edilmekte veya tedaviye ihtiyacı olduğu tespit edilenler, birlik komutanı ile koordine edilerek önce birlik tabibine, daha sonra da hastanelerin psikiyatri servisine sevk edilmektedir.

Psikiyatri servisine sevk edilen personele, rahatsızlığının seviyesine göre; "Askerliğe Elverişli Değildir Raporu" verilebilmekte, yatarak tedavi veya ilaç tedavisi düzenlenebilmektedir. İlaç tedavisi düzenlenen personel; birlik komutanı, RDM uzmanı ve psikiyatri servisi arasındaki koordinasyon ile takip edilir.

Dağıtım Olunan Birliklerdeki Faaliyetler:

Sorunları olduğu belirlenen personelin bilgileri, gerekli tedbirlerin önceden alınması maksadıyla; personel, yükümlülüğünü sürdüreceği birliğine katılmadan, yeni birliğine aktarılmaktadır. Bu bilgiler sadece ilgili birlik komutanı ve RDM Uzmanlarına gönderilmektedir.

Personel, yeni birliğine katılışından itibaren yukarıda özetlenen sistem dâhilinde takip edilmektedir.

Yukarıda belirtilen sürecin yanında; koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere, tüm personelin yer ve zaman gözetmeksizin RDM'lere müracaatı teşvik edilmektedir. Ayrıca TSK genelinde hizmet veren ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı bünyesindeki uzman personel (Psikiyatrist, Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanı) tarafından işletilmekte olan "TELE-NET Telefonla Danışma Hattı" yanında, RDM personeli kontrolünde faaliyet gösteren "Alo Mehmetçik Hattı" aracılığı ile 7gün 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir.

Personelin birliğe katılımına müteakip, birlik komutanlarınca; ailelerle mektup ve telefonla iletişim kurularak, askerlik hizmeti boyunca çocukları hakkında bilgi alabilmeleri amacıyla irtibat numaraları verilmektedir.

Ayrıca vatani hizmetlerini yapmakta olan evlatlarının, her türlü durumu (ödül, ceza, hastalık, vb.) hakkında bilgi alabilmeleri veya evlatları hakkında komutanlarına ve RDM uzmanlarına bilgi verebilmeleri maksadıyla, 7 gün 24 sat esasına göre hizmet veren "Aile İletişim Merkezleri" teşkil edilmiştir.

Eğitim Faaliyetleri:

Mevcut işleyiş, yukarıda belirtilen birimler vasıtası ile devam ederken, vatani görevini yapmak üzere asker ocağına gelen kınalı kuzulara komutanlık eden rütbeli personelin de insan psikolojisini iyi bilmesi adına eğitimler hazırlanmıştır. Bu maksatla, 2012 yılı itibari ile Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarından mezun olan subay ve astsubaylara; sınıf okullarında, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından görevlendirilen deneyimli hocalar tarafından "Psikolojik Destek Eğitimi" verilmektedir.

"Psikolojik Destek" eğitimi ile lider personelin; etkili iletişim becerileri kazanarak maiyeti ile sağlıklı iletişim kurması, askerlik ortamına uyum güçlüğü yaşayan personeli tanıması ve ruhsal rahatsızlığı olan personele yaklaşım tarzı konularında bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Mart 2014 itibari ile subay ve astsubaylardan oluşan 613 personel Psikolojik Destek Eğitimi almıştır. Eğitimler 2013-2014 eğitim yılı içerisinde halen devam etmektedir.

Rehberlik ve Danışma Merkezleri, birliklerde görev yapan rütbeli personele yönelik; Psikolojik Destek Eğitimini destekleyici konular içeren seminer ve konferanslar düzenlemektedir.

Ayrıca, Rehberlik ve Danışma Merkezleri, yıl içerisinde bir plan dâhilinde erbaş/erlere yönelik; uyuşturucu madde ve alkol kullanımının zararları, stresle mücadele, iletişim, empati vb. konuları içeren seminer ve konferanslar düzenlemektedir.

K: http://www.tsk.tr/3_basin_yayin_faaliyetleri/3_4_tsk_haberler/2014/tsk_haberler_27.htm

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET