gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET VE MEB 4C PERSONELİ EŞ VE ÇOCUK YARDIMI

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 4C statüsünde istihdam edilen personele eş ve çocuk yardımı ile ilgili tereddütleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün görüşü ile giderildi.

02 Temmuz 2014 Çarşamba 03:31
ADALET VE MEB 4C PERSONELİ EŞ VE ÇOCUK YARDIMI

Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görüşünde:


1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilen personelin işe başladıkları, diğer bir ifadeyle ücret almaya hak kazandıkları tarihten itibaren aile yardımı ödeneğini de almaya hak kazanacak olmaları nedeniyle, işe başlanılan tarih ila 14/01/2014 tarihleri arasında çalışılan günlerle orantılı olarak 15/01/2014 tarihinde ödenecek kıst ücretle birlikte kıst aile yardımı ödeneğinin de verilmesi,

2- 15-01-2014-14-02-2014 dönemi ile izleyen diğer aylık dönemler için söz konusu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevin yapılmasına müteakip her ayın 15’inde aylık ücretiyle birlikte aile yardımı ödeneğinin tam ödenmesi,

3-15-12-2014-2812-2014 tarihleri arasındaki dönem için çalışan günlerle orantılı olarak kıst ücretle birlikte kıst aile yardımı ödeneğinin de verilmesi,

4-Bu şekilde çevrilecek aile yardımı ödeneğinden sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaması,
 
Yine MEB'in görüş istemesi üzerine;
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiği cevapta: ‘’0-6 yaş arası çocukları için bir kat artırımlı şekilde (594) gösterge rakamı üzerinden aile yardımının ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir’’ denildi.

K: http://www.memursen.org.tr/haber/4cli-personele-verilecek-es-ve-cocuk-yardimina-iliskin-tereddutler-giderildi/

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET