gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇİCİ İŞÇİLER 2 GÜN ARAYLA SÜREKLİ ÇALIŞACAK

Toplu Sözleşme masasına taşınan 4-C’lilerin çalışma süresiyle ilgili Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre 4-C’lilerin 11 ay olan çalışma süreleri 11 ay 28 güne çıkarılarak, söz konusu çalışan grubunun 12 ay boyunca maaş almaları sağlandı.

11 Temmuz 2012 Çarşamba 09:41

 Toplu Sözleşme masasına taşınan 4-C’lilerin çalışma süresiyle ilgili Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre 4-C’lilerin 11 ay olan çalışma süreleri 11 ay 28 güne çıkarılarak, söz konusu çalışan grubunun 12 ay boyunca maaş almaları sağlandı.

 

Memur-Sen’in Toplu Sözleşme görüşmelerinde üzerinde durduğu konuların başında yer alan 4-C’lilerin çalışma süreleri, uzun uğraşlar sonunda Toplu Sözleme kazanımları arasında yer aldı. Resmi Gazete'nin 08.07.2012 tarih ve 28347 Sayılı Nüshası'nda yayınlanan, 25 Haziran 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, “bir mali yılda on bir ayı geçmemek üzere” ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere" şeklinde değiştirildi. Kararnamenin ikinci maddesinde ise "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda on bir ayı geçmemek üzere" ibaresi ise "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," ifadesiyle değiştirildi.

 

 

25/6/2012 TARİHLİ VE 2012/3339 SAYILI KARARNAMENİN EKİ: 

 KARAR:

MADDE 1 – (1) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda onbir ayı geçmemek üzere" ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – (1) 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda onbir ayı geçmemek üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – (1) 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Merkez Teşkilatında Seçimlerle İlgili Hizmetlerin Gördürülmesi Amacıyla Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 – (1) 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye İstatistik Kurumunda 2012 Yılında Geçici Personel Çalıştırılması ile Kurum Dışından Görevlendirilecek Kamu Personeline İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir yıldan az süreli olmak üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MEMUR SEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET