gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMEDE SON DURUMU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici personele ilişkin 4/C maddesinde son yapılan düzenleme çerçevesinde geçici personel ile 2015 yılı için hizmet sözleşmesi imzalanıp imzalanmayacağı ve geçici personel istihdamına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı açıklama yapıldı.

30 Aralık 2014 Salı 00:27
GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMEDE SON DURUMU

GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMEDE SON DURUMU  

657 sayılı Devlet Memurları Kanununungeçici personele ilişkin 4/C maddesinde son yapılan düzenleme çerçevesindegeçici personel ile 2015 yılı için hizmet sözleşmesi imzalanıp imzalanmayacağıve geçici personel istihdamına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı açıklama yapıldı.

Bilindiği üzere, 657 sayılıKanunun 4/C maddesine 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla eklenen ikincifıkrada; "Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özelsektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunkapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayanpersonel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamdaistihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları vebunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı veMaliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."hükmü yer almaktadır.


Bahse konu Kanun hükmünün gereği olarak hazırlananBakanlar Kurulu Karar Taslağı Başbakanlığa sunulmuştur. Bu çerçevede;

1)  2014 yılında imzalanan hizmetsözleşmeleri 31/12/2014 tarihine kadar uygulanacaktır.

2)  Bahse konu Bakanlar KuruluKararının yürürlüğe girmesini müteakip geçici personel ile 1 Ocak 2015tarihinden geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığıtarafından hazırlanan tip sözleşme örneğine uygun olarak yeni bir sözleşmeimzalanacaktır.

3)  Mezkur maddenin ikinci fıkrasıgereğince bu kapsamdaki geçici personelin yaşlılık ve malullük aylığı almayahak kazanıncaya kadar istihdamları yasal yükümlülük olduğundan bundan sonrageçici personel, yeni bir sözleşme imzalanmadan mevcut sözleşmeleri ileyaşlılık veya malullük aylığına hak kazanıncaya kadar istihdam olunmaya devamedilecektir.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET