gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞSİZ KALAN 47 BİN ÖZELLEŞTİRME İŞÇİSİ GEÇİCİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlar Kurulu'nun kararıyla özelleştirmeler sonucu işsiz kalan veya kalacak işçilerin geçici istihdamını sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Kurum ve kuruluşlarda 2014 yılında 47 bin kişiye geçici istihdam sağlanacak.

06 Ocak 2014 Pazartesi 06:39
İŞSİZ KALAN 47 BİN ÖZELLEŞTİRME İŞÇİSİ GEÇİCİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda işsiz Kalan ve Bilahare işsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde istihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkındaki karar' üzerine Devlet Personel Başkan lığı'nca yapılacak atama tekliflerinde geçici personel, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KlT) hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarda çalıştırılabilecek. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevlendirilen geçici personelin ücretleri ise görevlendirildikleri kuruluşlarca yapılacak. 

ÖDENECEK ÜCRETLER

Bakanlar Kurulu ile belirlenen karara göre; istihdam edilen geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınarak yüksek öğretim mezunlarına 25.808 gösterge rakam inin memur katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar, lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımından elde edilecek rakam, ilköğretim mezunu veya okur yazar olanlara 21. 833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek rakam ödenecek. Geçici personele harcırah ve yiyecek yardımı da ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak geçici personelin hizmet sözleşmesi ise 5510 sayılı kanun kapsamında yaşlılık ve malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona edecek. 2014 yılında geçici istihdam sağlayacak kuruluşlar şöyle Avrupa Birliği Bakanlığı 50 kişi Adalet Bakanlığı 4 bin kişi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 750 kişi Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı 200 kişi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 800 kişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 100 kişi Gençlik ve Spor bakanlığı 50 ki§i Gıda. Tarım ve Hayvancılık bakanlığı 3 bin 500 kişi Gümrük ve Ticaret bakanlığı 300 kışı içişleri Bakanlığı 4 bin 500 kişi Kültür ve Turizm Bakanlığı 1000 kişi Maliye Bakanlığı 1500 kişi Milli Eğitim Bakanlığı 14 bin kişi Milli Savunma Bakanlığı 50 kişi Orman ve Su İşleri bakanlığı 1000 kişi Sağlık Bakanlığı 1000 kişi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 500 kışı Danıştay Başkanlığı 100 kişi Yargıtay Birinci Başkanlığı 150 kişi Devlet Personel Başkanlığı 50 kişi Gelir İdaresi Başkanlığı 800 kışı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1 500 kişi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 2 bin 500 kişi Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 100 kişi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1500 kişi Karayolları Genel Müdürlüğü 250 kişi Orman Genel Müdürlüğü 1500 kişi Spor Genel Müdürlüğü 300 kişi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1250 kişi Yüksek Öğretim. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 100 kişi Üniversiteler 3 bin 500 kişi TOPLAM : 47 bin kişi.

OLAY

ufuk

ufuk
08 Ağustos 2014 Cuma 11:45

bu yasada kimler yararlanacak

3 Beğendim
1 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET