gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GENEL İDARE

YURTDIŞINA GİTMEK İSTEYEN TARIM BAKANLIĞI PERSONELİ GENELGESİ

YURTDIŞINA GİTMEK İSTEYEN TARIM BAKANLIĞI PERSONELİ GENELGESİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016 Mali yılı içerisinde kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilen yurtdışı eğitim ve staj kontenjanları dahilinde müracaat edecek personellerin başvuruları için Yurt Dışı Eğitim Kontenjanları Genelge (2016/01) yayınladı.

2016'DA PERSONEL ALIMI YAPILACAK DEVLET KURUMLARI

2016'DA PERSONEL ALIMI YAPILACAK DEVLET KURUMLARI Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yıl istisna kapsamında olan diğer atamalarla birlikte kamuya 97 bin yeni eleman almayı öngördüklerini söyledi.

KURUMLARA GÖRE 2016 YILI AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARI

KURUMLARA GÖRE 2016 YILI AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARI 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayıları açıklandı.

İHTİYAÇ DUYULACAK KAMU PERSONELİ SAYISI VE NİTELİĞİ BELİRLENİYOR

İHTİYAÇ DUYULACAK KAMU PERSONELİ SAYISI VE NİTELİĞİ BELİRLENİYOR Devlet Personel Başkanlığı Kamuda ihtiyaç duyulacak kamu personelinin nitelik ve niceliğinin belirlenmesine ilişkin toplantılardan üçüncüsü 31/3/2015 tarihinde gerçekleştirildi.

ALTI KURUMDA KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILDI

ALTI KURUMDA KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILDI Aralarında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Devlet Personel Başkanlığının bulunduğu 6 kurumda kadro dönüşümü yapıldı.

KİT KADROLARI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

KİT KADROLARI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 01.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2014/7143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı KİT'lerin kadro dönüşü yapıldı.

BAZI KAMU KURUMLARININ KADRO DÖNÜŞÜMLERİ YAPILDI

BAZI KAMU KURUMLARININ KADRO DÖNÜŞÜMLERİ YAPILDI Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılan Karar yürürlüğe girdi.

KAMU AVUKATLARI SORUNLARI KATLANARAK ARTIYOR

KAMU AVUKATLARI SORUNLARI KATLANARAK ARTIYOR Kamu Avukatları Girişim Platformu Başkanı Avukat Şerife Elibol, kamuda görev yapan avukatların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve statülerinde düzenleme yapılması için Büro Memur-Sen Başkanı Ünalan’dan destek istedi.

KAMU HASTANELERİNE MUHASEBE AYARI

KAMU HASTANELERİNE MUHASEBE AYARI Kamu Hastaneler Kurumu tarafından Birliklere gönderilen yazı ile Birliklerde oluşturulan Muhasebe oluşturulan Muhasebe birimlerinin personel sayısı belirlendi. Belirlenen sayı asgari olup üstü çalışmalara ilişkin bir düzenleme öngörülmemiştir.

MEB 5950 ŞEF VE MEMUR KADRO ATAMASI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME BAŞVURULARINI ALIYOR

MEB 5950 ŞEF VE MEMUR KADRO ATAMASI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME BAŞVURULARINI ALIYOR Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Şef-Memur görevde yükselme başvurular 03-07 Kasım 2014 tarihleri arasında alınacaktır. Atama sonuçları 21/11/2014 tarihinde duyurulacak. MEB merkez teşkilatında 231 adet şef, 70 adet memur ile taşra teşkilatında 2650 adet şef, 3000 adet memur kadroları için görevde yükselme sınavına girip 70 ve üzeri puan alınması gerekiyor.

SAYIŞTAY ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINDA TAAHHÜT ALTINA GİRDİ

SAYIŞTAY ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINDA TAAHHÜT ALTINA GİRDİ INTOSAI Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının (ISSAI) uygulanmasını desteklemek amacıyla INTOSAI Geliştirme Girişimi (IDI) tarafından başlatılan ISSAI Uygulama Girişimi programı kapsamında 11–13 Mart 2013 tarihlerinde Saraybosna’da kurumumuzun da iştirakiyle bir çalıştay düzenlenmiş ve çalıştay sonunda, tüm katılımcı Sayıştaylarca ISSAI’lere uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin bir Taahhütname imzalanmıştır.

ETİ, TKİ, DMO, MKE, ESK, SOMA ELK., ELK. ÜRT., DHM, ÇAY İŞLT. KADROLARINDA DEĞİŞİKLİK

ETİ, TKİ, DMO, MKE, ESK, SOMA ELK., ELK. ÜRT., DHM, ÇAY İŞLT. KADROLARINDA DEĞİŞİKLİK Bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait iptali ile ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/7/2014 tarihli ve 3541 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KADRO DÖNÜŞÜMÜ BEKLEYEN 2 KURUM SEVİNDİ

KADRO DÖNÜŞÜMÜ BEKLEYEN 2 KURUM SEVİNDİ İki kuruma ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MEMURUN BEKLEDİĞİ KADRO DÖNÜŞÜMLERİ GERÇEKLEŞTİ

MEMURUN BEKLEDİĞİ KADRO DÖNÜŞÜMLERİ GERÇEKLEŞTİ Memurların maaşlarında artış sağlayacak kadro dönüşümlerinden birisi daha yapıldı.

Diyanet'de 300 Kuran Kursu Öğreticisi Kadrosu Sınavı

Diyanet'de 300 Kuran Kursu Öğreticisi Kadrosu Sınavı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursu Öğreticisi Kadrosu Sınavı

MALİ HİZMET UZMANINA İHTİYACI OLAN KURUMLAR MALİYEYE BİLDİRMELİ

MALİ HİZMET UZMANINA İHTİYACI OLAN KURUMLAR MALİYEYE BİLDİRMELİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu gereğince Kurumlarda çalışacak mali hizmet uzmanlarının ihtiyaç belirlenmesi, sınav ve atamaları düzenlenmiştir. Bu Kanun gereğince 2014 yılı için Maliye Bakanlığı Kamu Kurumlarından kadro ihtiyaçlarını 08 Temmuz 2014 tarihli yazı ile talep etti.

YENİ MEMURİYETE BAŞLAYANLARA TAVSİYELER

YENİ MEMURİYETE BAŞLAYANLARA TAVSİYELER İlk defa kamu hizmetine başlayan personelin dikkat etmesi gerekli önemli konular vardır. Kamu personeli olabilmek için uzun bir eğitimden sonra ve yorucu bir sınav üzerine yerleştirilmiş bulunmaktasınız. Ama yolun sonu da değil. Yine uzun sürecek bir maratonun başlangıcındasınız.

BEKLENEN KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILDI

BEKLENEN KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILDI Bakanlar Kurulunun 2014/6466 sayılı Kararıyla Adalet Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜİK ve diğer kamu kurumlarında Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

ARAŞTIRMACI KADROLARA KISMİ MALİ ÇÖZÜM

ARAŞTIRMACI KADROLARA KISMİ MALİ ÇÖZÜM Teşkilat yapılarının değiştirilmesi, kurumlarının kapatılması veya özelleştirme nedeniyle kadrosu kaldırılarak kurumlara “Araştırmacı” unvanı ile atanan memurların genel idare hizmetleri sınıfında yer alan “müdür yardımcısı” kadro unvanları için öngörülen zam ve tazminatlar ile ek ödemelerden faydalanmasını sağlayacak düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA NAKİL DUYURUSU

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA NAKİL DUYURUSU Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nakil başvurularına karşı bir duyuru ile kontenjanı hatırlattı.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET