gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARAŞTIRMACI KADROLARA KISMİ MALİ ÇÖZÜM

Teşkilat yapılarının değiştirilmesi, kurumlarının kapatılması veya özelleştirme nedeniyle kadrosu kaldırılarak kurumlara “Araştırmacı” unvanı ile atanan memurların genel idare hizmetleri sınıfında yer alan “müdür yardımcısı” kadro unvanları için öngörülen zam ve tazminatlar ile ek ödemelerden faydalanmasını sağlayacak düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

02 Mart 2014 Pazar 19:46
ARAŞTIRMACI KADROLARA KISMİ MALİ ÇÖZÜM

Türkiye Kamu-Sen Tasarının yasalaşması sırasında söz konusu personelin geldikleri kurumlardaki en alt unvanının “müdür yardımcısı” olduğunu, birçok araştırmacının genel müdür, il müdürü, müdür ve bunların yardımcılarından oluştuğunu ifade ederek, araştırmacıların daha önce görev yaptıkları kurumlarındaki haklarından aynı şekilde faydalanması ve her türlü maaş zammından faydalanmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. Verilen teklif kabul edilmedi. Ancak  yeni kanunda “Araştırmacı” unvanlı kamu görevlilerinin sorunlarına kısmi bir çözüm getirildi.

Buna göre, düzenleme, müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup da yeniden teşkilatlanma, kapatılma veya özelleştirme nedeniyle araştırmacı kadrolarına atananları kapsamaktadır. Yapılan düzenlemeye göre, bu kapsama giren araştırmacılar maaş kalemleri arasında yer alan zam ve tazminatlar ile ek ödemelerini "müdür yardımcısı" üzerinden alacaktır.

TBMM’de Kabul Edilen Değişiklik: 

MADDE- "Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz."

K:KAMU SEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET