gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOLU VE BOŞ KADRO KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri ile ilgili kurum ve kuruluşların teklifleri üzerine, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

30 Kasım 2010 Salı 20:03

13 Kasım 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete

Sayı : 27758

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/988

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri ile ilgili kurum ve kuruluşların teklifleri üzerine, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

30/9/2010 TARİHLİ VE 2010/988 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, ekli listede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait tutulan kadrolardan, ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilenler serbest bırakılmıştır.

(2) Ekli listede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET