gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU ÇALIŞANI' HESABI

Hükümet, AB ile yürütülmekte olan müzakerelerdeki Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılması için özellikle devlet memurluğu yasasında ve kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemelerde öngörülen değişiklikleri, "oy kaybetme" kaygısıyla seçim sonrasına bıraktı.

13 Mart 2011 Pazar 13:16
KAMU ÇALIŞANI' HESABI

Hükümet, AB ile yürütülmekte olan müzakerelerdeki Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılması için özellikle devlet memurluğu yasasında ve kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemelerde öngörülen değişiklikleri, "oy kaybetme" kaygısıyla seçim sonrasına bıraktı.

AKP'nin bu karan, Turgut Özal'ın söylediği "Seçimden önce zam yapacak kadar enayi değilim" sözünü anımsattı. Hükümet, Türkiye'de özellikle kamuda çalışanları yakından ilgili Hükümet, oy kaybetmemek için özellikle devlet memurluğu yasasında ve kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemelerde öngörülen değişiklikleri seçim sonrasına bıraktı. lendiren Sosyal Politika ve İstihdam nının oluşturulması konularından oluşan Sosyal Politika ve İstihdam faslı için 2007 yılında Almanya'nın dönem başkanlığı sırasında Türkiye'ye iki açılış kriteri bildirildi.

Bu bağlamda sendikal hakların, özellikle örgütlenme, grev ve toplusözleşme hakkı açısından AB standartları ve ilgili ILO Konvansiyonları ile uyumlu olmasının sağlanması ve bu amaca hizmet etmek üzere, Türkiye'nin mevcut kısıtlafaslına ilişkin çalışmaları 12 Haziran sonrasına erteledi. Bireysel ve toplu.iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek arasında eşit muamele, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, özürlüler, istihdam ve sosyal koruma ve sosyal katılımın gerçekleştirilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele, Avrupa İstihdam Stratejisi'ne uyumlu bir istihdam plamaları ortadan kaldırması ve kamu ve özel sektörü de kapsamak üzere bu alanda tamamen gözden geçirilmiş bir mevzuatı kabul etmesi istendi. İkinci kriter olarak da hükümetin, tüm işgücünün yararı için, bu faslın kapsamındaki alanlarda yer alan AB müktesebatmm aşamalı olarak iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesini içeren bir eylem planının Avrupa Komisyonu'na sunması görüşü iletildi. İkinci kriteri oluşturan eylem planı Nisan 2010'da Avrupa Komisyonu'na iletildi.

Cumhuriyet 13.01.2011

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET