gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU HASTANELERİNE MUHASEBE AYARI

Kamu Hastaneler Kurumu tarafından Birliklere gönderilen yazı ile Birliklerde oluşturulan Muhasebe oluşturulan Muhasebe birimlerinin personel sayısı belirlendi. Belirlenen sayı asgari olup üstü çalışmalara ilişkin bir düzenleme öngörülmemiştir.

15 Kasım 2014 Cumartesi 22:37
KAMU HASTANELERİNE MUHASEBE AYARI

KAMU HASTANELERİNE MUHASEBE AYARI


Kamu Hastaneler Kurumu tarafından Birliklere gönderilen yazı ile Birliklerde oluşturulan Muhasebe oluşturulan Muhasebe birimlerinin personel sayısı belirlendi. Belirlenen sayı asgari olup üstü çalışmalara ilişkin bir düzenleme öngörülmemiştir. Yazıda;

"Maliye Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları döner sermaye saymanlıklarınca yürütülen muhasebe hizmetleri ülke genelinde 29.08.2014 tarihinde saymanlıklardan devir alınarak Birliklerde teşekkül ettirilen muhasebe birimlerince yürütülmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından 135 döner sermaye saymanlığınca yürütülen muhasebe hizmetleri, Kurumumuz bünyesinde 88 Birlik muhasebe birimince ve saymanlıklarda görevli personelin yarısı kadar personelle yürütülmektedir. Birlik muhasebe birimlerindeki iş yükü döner sermaye saymanlıklarıyla kıyaslandığında %100'e varan oranda iş artışı olduğu gözlenmektedir. Muhasebe hizmetleri birliklerdeki en nitelikli hizmetlerden birini oluşturmakta olup, burada yapılacak en ufak bir hata, ihmal ve gecikme telafisi güç olan problemlere neden olabilmektedir.

Kurumumuzca yapılan gözlemler neticesinde bazı birlik muhasebe birimlerinde yeterli sayıda personel ve muhasebe yetkilisi yardımcısı istihdamı yapılmadığı, muhasebe birimlerine yeterli genişlikte fiziki mekan ve teknik alt yapı tahsis edilmediği, sağlıksız mekanlarda hizmet verildiği malumlarımız olmuştur.

25.07.2014 tarihli ve 6156 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren "Kamu Hastaneleri Birliklerinde Muhasebe Birimlerinin Kurulması ve Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" nin 14'ncü maddesinde bir muhasebe biriminde asgari hangi servislerin oluşturulması gerektiği, 15'nci maddesinde de enaz ne kadar personel istihdam edileceği ile ilgili kesin hükümler bulunmaktadır. Yönergede belirtilen personel sayısının tamamı muhasebe birimlerinde istihdam edilse bile saymanlıklarla kıyaslandığında zaten yarısı kadar personel istihdamı yapılmış olmaktadır. Hal böyle iken bu sayının da altında personel istihdamının yapılması muhasebe hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından kabul edilemez bir uygulamadır.

Bu nedenle, Kamu Hastaneleri Birliklerinde teşekkül ettirilen muhasebe birimlerinde oluşturulmayan 14'ncü madde de belirtilen servislerin ivedilikle oluşturulması, Birlik muhasebe birimlerinde en az ekli tabloda belirtilen sayıda personel istihdamı yapması gerekmektedir. Her personele internet bağlantısı olan bir bilgisayar verilmesi, yeterli bilgi işlem alt yapısına sahip, muhasebe hizmetlerinin yürütülebileceği büyüklükte ve ferahlıkta şehirlerarası telefon bağlantısı olan fiziki mekan tahsis edilmesi istenildi."


KamudanHaberler.com


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET