gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE 12 TEMEL KANUN İLE YÖNETİLİYOR

Türkiye'yi yöneten temel kanunlar nelerdir? diye bir soru ile karşılaşılmış olunsa, nasıl bir cevap verirdiniz. Hangi kanunları sıralardınız. kamudanhaberler olarak 17 temel kanunun Ülkenin yönetiminde esas olarak uygulandığı kanaatine vardık.

19 Mayıs 2011 Perşembe 03:53
Türkiye 12 Temel Kanun ile Yönetiliyor

Türkiye'yi yöneten temel kanunlar nelerdir? diye bir soru ile karşılaşılmış olunsa, nasıl bir cevap verirdiniz. Hangi kanunları sıralardınız. kamudanhaberler olarak 12 temel kanunun Ülkenin yönetiminde esas olarak uygulandığı kanaatine vardık.

 
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 
2. 3046 Sayılı "Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun"
3. 1739 Sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"
 4. 5018 Sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"
 5. 5436 Sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun Ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"
 6. 2547 Sayılı "Yükseköğretim Kanunu"
 7. 2809 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu"
 8. 124 Sayılı "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "
 9. 5442 Sayılı "İl İdaresi Kanunu"
 10. 5216 Sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu"
 11. 5302 Sayılı "İl Özel İdaresi Kanunu"
 12. 5355 Sayılı "Mahalli İdare Birlikleri Kanunu"
 13. 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"
 14. 442 Sayılı "Köy Kanunu"
 15. 189 Sayılı "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"
 16. 233 Sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"
 17. 5188 Sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"

kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET