gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VALİLİKLERE YENİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

Ekli listede belirtilen valilikler bünyesinde karşılarında gösterilen sayıda şube müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan İçişleri Bakanlığının 4/3/2011 tarihlive 4370 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

09 Nisan 2011 Cumartesi 08:09
Valiliklere Yeni Şube Müdürlükleri

9 Nisan 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27900
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/1554
Ekli listede belirtilen valilikler bünyesinde karşılarında gösterilen sayıda şube müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan İçişleri Bakanlığının 4/3/2011 tarihlive 4370 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. veBaşb. Yrd. DevletBak. veBaşb. Yrd. DevletBak. veBaşb. Yrd. DevletBakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK C. ÇİÇEK F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı
E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. DEMİR O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU E. BAĞIŞ
Milli Savunma Bakanı V. İçişleriBakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı V.
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlıkve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve TurizmBakanı Çevre ve OrmanBakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET