gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGI SEN HİZMET KOLUNDA ÖRGÜTLENMEZSE KAPATILACAK

Yargıç ve savcı üyelerce kurulan Yargı Sen aleyhine açılan kapama davası mahkeme kararında, sendikanın meslek esasına göre kurulduğu, 4688 sayılı Kanunda öngörülen hizmet kollarından birisinde örgütlenebileceğinden bahisle, tüzüğünde değişiklik yapmak üzere 60 günlük süre verdi. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan Sendika kapatılacak. Sendika Anayasa ve Uluslararası Hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

18 Mayıs 2011 Çarşamba 06:12
Yargı Sen Hizmet Kolunda Örgütlenmezse Kapatılacak

Yargı Sen Hizmet Kolunda Örgütlenmezse Kapatılacak
Başkanlığını Emin Ağaoğlu'nun yaptığı, yargıç ve savcıların ilk ve tek sendikal örgütlenmesi olan YARGI-SEN hakkında 15 nci İş Mahkemesi'ne açılan dava sonucunda, mahkeme sendikanın meslek esasına göre örgütlendiğini, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununa göre aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle kanunda belirlenen hizmet kollarından birisinde örgütlenmek üzere 60 günlük ek süre verdi.
 
Sendika ise yargıç ve savcıların sendikal örgütlenmelerini hukuksal güvence altına alan Anayasa'nın 90/son maddesindeki emredici hüküm ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu altı uluslararası sözleşmeleri ileri sürdü.
 
Sendika mahkemece verilen 60 gün içerisinde tüzüğünde gerekli değişiklik yapmazsa kapatılacak.
 
www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET