gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLERİ ŞİMDİ HANGİ İŞÇİLERE İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU VERİR

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 02.04.2015 tarihli yazısı ile aile hekimlerine hangi işçilere işe giriş sağlık raporu vereceğini açıkladı.

17 Nisan 2015 Cuma 10:08
AİLE HEKİMLERİ ŞİMDİ HANGİ İŞÇİLERE İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU VERİR

Kamudan Haberler


1- Aile hekimlerince işe giriş raporları;
a) 6331 sayılı Kanun’ 38 inci maddesi gereği, henüz Kanun’un 6 ve 7 nci maddelerinin yürürlüğe girmediği işyerlerinde çalışanlar için (kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ve 50 den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar) 01/07/2016 tarihine kadar,

b) 10 dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için ise, süre sınırı olmaksızın, 

verilecektir.

2- Aile hekimlerince;
a) İşe giriş raporu verilir iken, başvuru yapılacak işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı bilinmesi gerektiğinden, çalışanın bu konudaki beyanına göre işlem yapılabileceği,
b) Rapor formatı olarak, İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan ve bir sureti ilişikte gönderilen Ek 2 formunun kullanılabileceği ve söz konusu formun kanaat bölümüne “Bu rapor, 50 den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri içindir” ibaresinin yazılabileceği,

c) İşe giriş raporu için tetkik ve tahlil yapılması halinde, başvurandan herhangi bir ücret talep edilemeyeceği hususlarında,

Gerekli  işlemlerin yapılması istenildi.

İşe Giriş Periodik Muayene Formu için tıklayınız

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET