gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIKLARIN KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILDI

BAKANLAR KURULU Karar Sayısı : 2012/4089 ile Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16 Ocak 2013 Çarşamba 08:35

24/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4089 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar, Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihindeyürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET