gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYE SİGORTA BORÇLARI TAVAN YAPMASI ANLAŞILIR DEĞİL

Sosyal Güvenlik Kurumu 150.000 TL ve üzerinde sigorta prim borç aslı olan işverenler listesi yayınlandı. Listede belediyeler üst sıradalar. Belediyelerin prim/kesenek borçlarına ilişkin olarak iller bankası paylarından kesinti yaparak tahsil ederken belediye borçlarının tavan yapması anlaşılır gibi değil.

14 Temmuz 2014 Pazartesi 11:19
BELEDİYE SİGORTA BORÇLARI TAVAN YAPMASI ANLAŞILIR DEĞİL

Sosyal Güvenlik Kurumu 150.000 TL ve üzerinde sigorta prim borç aslı olan işverenler listesi yayınlandı. Listede belediyeler üst sıradalar. Belediyelerin prim/kesenek borçlarına ilişkin olarak iller bankası paylarından kesinti yaparak tahsil ederken belediye borçlarının tavan yapması anlaşılır gibi değil.

Belediyelerin prim/kesenek borçlarına ilişkin olarak iller bankası paylarından kesinti yaparak tahsil edilmekte, tahsil işlemi şöyle;

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 5951 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilen 7 nci maddesi uyarınca, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların tahakkuk etmiş ve ödenmemiş borçları, bu idareler adına her ay genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü veya İller Bankasından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmektedir.

Yapılacak kesintilerin oranlarını; alacakların nev’ine, alacaklı kuruluşlara, belirlenecek kriterler çerçevesinde borçlu kuruluşları borç ödeme kapasitelerine göre gruplandırmak suretiyle ayrı ayrı veya topluca tespit etmeye, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

5779 sayılı Kanunda ve 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kararında, borç türü bazında bir ayrıma gidilmediğinden il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların Kurumumuza olan ve yasal ödeme süresi geçmiş her türlü borçları; sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, sosyal yardım zammı, icra takip masrafları ve diğer Kurum alacakları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, faiz ve fer’ileri bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, belediye borçları azalmıyor bilakis artıyor. Borçlar sosyal güvenlik açıklarını arttırarak, bir taraftan sosyal güvenlik hizmetlerini kısıtlarken, diğer taraftan açığı kapatan kamu bütçesi aracılığı ile vatandaşa vergi yükü olarak dönmektedir.

KamudanHaberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET