gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ MUAYENE KATILIM PAYINDAN DERTLİ

Çalışan ve emekli kamu personeli genel sağlık sigortalısı olarak kendisi ile iş ve çocuklarının muayenelerinde katılım bedeli ödemekteler. Herhangi bir sınırlandırmaya tabi tutulmaksızın her muayene için katılım payı tahsil edilmesi kamu personelini, özellikle emeklileri zorlamaktadır.

14 Temmuz 2014 Pazartesi 10:53
KAMU PERSONELİ MUAYENE KATILIM PAYINDAN DERTLİ

Çalışan ve emekli kamu personeli genel sağlık sigortalısı olarak kendisi ile iş ve çocuklarının muayenelerinde katılım bedeli ödemekteler. Herhangi bir sınırlandırmaya tabi tutulmaksızın her muayene için katılım payı tahsil edilmesi kamu personelini, özellikle emeklileri zorlamaktadır.

 

Muayene katılım payı tahsilatı şöyle işliyor:
Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili;

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen 5 TL katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
b) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, tahsil edilmekte Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen 12 TL katılım payı;
1) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

2) Diğer kişiler için sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden,

 

Birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere, 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 TL artırılarak tahsil edilmekte olup artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilmektedir.

 

İşleyen sistemde birinci derece sağlık kuruluşlarının 10 gün içinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucuna yapılan başvuru için 5 TL tahsil edilmesi hastaların tedavilerini kimi zaman zorlaştırmaktadır. Sistem yersiz muayeneyi önlemek amaçlı uygulanmakla birlikte, herhangi bir sağlık koşulu aranmaksızın doğrudan tahsile gidilmesi sistemi tartışılır hale getirmektedir.

İkinci ve üçüncü sağlık kuruluşları içinde aynı durum söz konusu, her başvuru için 5/12 TL alınması tetkik, doktor hatalarından kaynaklanan yeniden başvuruların bedeli hastaya ödetilmektedir.

 

Halbuki bu durumdaki hastaların muayene başvurularının gerekli olup olmadığını doktora bırakılması daha doğru sonuçlar ortaya koyacaktır. Hasta üzerinde maliyetin yükletilmesi yerine, sistemden kaynaklanan suiistimallerin ise denetimle çözülmesi gerekir.

KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET