gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUN DOĞUM BORÇLANMA HAKKI KAPSAMI

Kadın doğum (çocuk) borçlanması 10/9/2014-6552 tarih-sayılı Torba Kanun ile değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile 2 defayla sınırlandırılan borçlanma hakkı 3 defaya çıkarılarak 2 yıl daha fazla borçlanma imkanı getirilmektedir. Bu kanun ile memur ve bağımsız çalışan kadınlara da doğum borçlanma hakkı tanınmaktadır. Memurlar bakımından halen çalıştıkları memuriyet öncesi, SSK veya Bağımlı çalışma veya memur sigortası olanlar başlangıcı olanlardan son memuriyete girdiği dönemde doğum yapanlar bu süreleri borçlanabilecekler.

15 Eylül 2014 Pazartesi 14:25
TORBA KANUN DOĞUM BORÇLANMA HAKKI KAPSAMI

MEMUR-İŞÇİ-BAĞIMSIZ ÇALIŞANA TORBA KANUNLA TANINAN DOĞUM BORÇLANMA HAKKININ KAPSAMI

Kadın doğum (çocuk) borçlanması 10/9/2014-6552 tarih-sayılı Torba Kanun ile değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile 2 defayla sınırlandırılan borçlanma hakkı 3 defaya çıkarılarak 2 yıl daha fazla borçlanma imkanı getirilmektedir. Bu kanun ile memur ve bağımsız çalışan kadınlara da doğum borçlanma hakkı tanınmaktadır. Memurlar bakımından halen çalıştıkları memuriyet öncesi, SSK veya Bağımlı çalışma veya memur sigortası olanlar başlangıcı olanlardan son memuriyete girdiği dönemde doğum yapanlar bu süreleri borçlanabilecekler. Böylece Ekim 2008 tarihinden önceki memurlarla aralarındaki farklılık çözülmüş olunmaktadır.  

Son duruma göre, sigortalı (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri, 4/a hizmet akdi -SSK-, 4/b bağımsız çalışan -BağKur-, 4/c kamu görevlileri -Emekli Sandığı) kadının;

a) Üç defaya mahsus olmak üzere,
b) Doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla,
c) Borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması,
d) Çocuğunun yaşaması,

Şartlarıyla borçlanma imkanı gelmektedir. Sigortalı tüm süreleri değil talepte bulunulan süreler kadarını borçlanabilecek. 

Borçlanılan süreler, sigortalının borçlandığı tarihteki sigortalılık kapsamında değerlendirilecektir.  

5510 sayılı SSGS Kanunu 41. maddesi, "Sigortalıların borçlanabileceği süreler" düzenlenmiştir. 10/9/2014-6552/43 md. ile değiştirilen 41/1-a bendinde; Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri (4/a hizmet akdi -SSK-, 4/b bağımsız çalışan -BağKur-, 4/c kamu görevlileri -Emekli Sandığı-)kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,
Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. 

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

Borçlanılan süreler, yaşlılık-emeklilik bakımından;

a) Borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre (4/a hizmet akdi -SSK-, 4/b bağımsız çalışan -BağKur-, 4/c kamu görevlileri -Emekli Sandığı-) sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını geçemez. 


Kamudan Haberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET