gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA YASA YENİ MAĞDURİYETLER DOĞURACAK

Türkiye Kamu Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşlunoğlu, TBMM de kabul edilen torba yasanın yeni mağduriyetler doğuracağını söyledi.

17 Şubat 2011 Perşembe 07:50
TORBA YASA yeni mağduriyetler doğuracak

Türkiye Kamu Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşlunoğlu, TBMM de kabul edilen torba yasanın yeni mağduriyetler doğuracağını söyledi. Yasaya toplu görüşmelerde kararlaştırılan bir çok konunun dahil edilmediğini kaydeden Kurşunoğlu, "Dokuz yıllık toplu görüşme süreci boyunca kararlaştırılan konulardan torba kanun tasarısı içine yer alan düzenlemeler, geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edildi. Ancak toplu görüşmelerde kararlaştırılan birçok konu ise tasarıya dahil edilmeyerek yeni mağduriyetler doğurdu.Tasarıyla kamu hizmeti anlayışı yerine, kâr odaklı politikalarla devlet, tüccarlaştırılıyor. Daha fazla kâr sağlamanın en kolay yolu da daha düşük maliyetlerle personel çalıştırmak olarak görülmektedir. Bu noktada kamuda daha az elemanla daha çok iş yaparak çalışanları köleleştirmek, iş güvencesini zayıflatarak, işten çıkarılmayı kolaylaştırmak siyasetçilerin son yıllardaki tek amacı haline geldi. TBMM'de kabul edilen torba kanun içerisinde kamu personel mevzuatı ile ilgili düzenlemeler de bu zincirin başka bir halkasını oluşturuyor. Kanun, kamuda esnek çalışma usulünü yerleştirmeyi amaçlayan, memurlara verilecek cezaları artıran, memurlarımızın isteği dışında başka kurumlara atanmasını kolaylaştıran bir özellik taşıyor. Kanun ile kamu hizmetlerinin sunumunu ön plana çıkaran kamu istihdam mantığı, kâr odaklı, esnek, güvencesiz özel sektör anlayışına teslim ediliyor. Siyaset, bu yolla kamu hizmetlerini ele geçirmek ve kamu hizmetini, siyasi partinin hizmeti haline getirerek oy avcılığı yapmayı hedefliyor. Bunun en açık göstergesi, özel sektörden kamuya üst düzey yönetici atanmasını kolaylaştıran maddedir. Bu yolla memuriyete girişte aranan merkezi sınav kazanma; ilerlemede tahsil ve liyakat şartı zaafa uğratılacak" dedi.

GÖTÜRDÜKLERİ GETİRDİKLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Kanunun götürdüklerinin getirdiklerinden fazla olduğunu dile getiren Kurşunğlu şunları söyledi: "Daha önce hükümet defalarca teftiş kurullarını kaldırmak ve denetimsiz bir kamu idaresi oluşturmak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak her seferinde yargı kararları, siyasi iradenin önüne set çekmiş ve denetim mekanizmasının yok edilmesini engellemişti. Şimdi ise yapılmak istenilen değişiklikle bazı müşavir, başuzman ve müfettişlik kadrolan iptal ediliyor ve bu durumdaki personelin Devlet Personel Başkanlığı eli ile başka kurumlara sürgün edilebilmelerinin önü açılıyor. Bu yolla kamuda denetimsiz bir yapı oluşturulmak istiyor. Kanunla kariyer ve liyakat ilkesi de yok ediliyor. Bundan böyle üst düzey yönetici atamalannda kadrolaşma, siyasi yandaşlık, denetimsiz bir kamu yönetimi, özel sektör-siyasi parti ilişkilerinin meşrulaşması ve hükümet memuru uygulaması esas alınacak. Çalışma saatlerinin tespiti kurumlann inisiyatifine bırakılacak. Böyle bir uygulama kamuya özel sektör mantığını yerleştirerek, esnek çalışmanın önünü açmayı, kamu hizmetlerindeki yeknesaklığı ve ahengi bozarak, kamuda çok başlı bir yapı oluşturacak. Böylece kamuya müşteri odaklı bir yaklaşım getirilecek, vatandaş müşteri haline gelecek. Kanunla kamu kurumlannda yasaklanmış yayın bulundurmak da ceza olmaktan çıkanlıyor. Bu madde ile kamu kurumlannın yargıdan ve denetimden kaçırılan yasak yayınlann odağı haline getirilmesi mümkün oluyor. Bundan böyle bölücü içerikli veya sakıncalı yayınlar, kamu kurumlarında saklanabilecek. Bugüne kadar yapılan toplu görüşmelerde karar altına alınan ve hayata geçirilmeyi bekleyen 50 konu bulunmaktaydı. Ancak Hükümetin uygulama sözü verdiği 50 konudan yalnızca 10 tanesi, kısmen kanuna eklendi. Türkiye Kamu-Sen'in mücadele ederek Torba Kanuna dâhil ettirmeyi başardığı maddelerin yanında hükümetin memurlarımızın taleplerini görmezden gelerek tek taraflı olarak hazırlayıp kanuna eklediği konular da bulunmakta. Ne yazık ki bu konular torba kanunla getirilen olumlu düzenlemelerin kazançlarını ortadan kaldıracak düzeyde. Öyle ki, olumsuz bulduğumuz ve karşı çıktığımız maddelerin özünde kamunun işleyişi, yapısı ve düzenini bozma amacı yatmakta. Bu nedenle kanunun götürdükleri getirdiklerinin çok üzerindedir."

Denizli Hizmet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET