gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGILAMA SÜRECİNİN UZUNLUĞU VE AİHM İHLALLERİ İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının İcrası Direktörlüğü tarafından Bakanlığımızın ev sahipliğinde 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya Ramada Otel’de “Yargılama Sürelerinin Aşırı Uzunluğu - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tekrar eden ihlal kararlarına yol açan yapısal sorunlar nasıl çözülür?” konulu bir uluslararası yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.

17 Aralık 2012 Pazartesi 14:26

 Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının İcrası Direktörlüğü tarafından Bakanlığımızın ev sahipliğinde 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya Ramada Otel’de “Yargılama Sürelerinin Aşırı Uzunluğu - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tekrar eden ihlal kararlarına yol açan yapısal sorunlar nasıl çözülür?” konulu bir uluslararası yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. 
 
Toplantıda, makul süreyi aşan yargılamaların sebepleri, bu sorunun çözümü için alınacak önlemler ve bu önlemlerin verimliliğinin etkin şekilde denetlenmesini ve yeni sistematik sorunların önüne geçilmesini sağlamak için atılacak adımlar konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş ve ülke deneyimleri paylaşılmıştır.
 Toplantıda katılımcılar özellikle mahkemeler için bilişim alt yapılarının geliştirilmesi, yargılama süreçlerinin sadeleştirilmesi, dava sayılarının azaltılması, mahkemeler arası iş bölümünü dengelemek amacıyla yeniden tasarlanması, uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilecek alternatif yolların genişletilmesi konuları üzerinde durmuştur. 
 
Katılımcılar aynı zamanda CEPEJ’in desteğine ve eğitim faaliyetlerine duydukları ilgiyi vurgulayarak, CEPEJ raporlarının geniş bir alana yaygınlaştırılması ve ulusal dillere çevrilmesinin, pozitif ve somut bir etki yaratacağını belirtilmişlerdir.
 
 Toplantıya ülkemiz temsilcilerinin yanı sıra,  Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının İcrası Direktörü Sayın Geneviève MAYER, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üst düzey yöneticisi Sayın Abel de CAMPOS, CEPEJ yöneticisi Sayın Stéphane LEYENBERGER ve Avrupa Konseyi uzmanları ile 16 ülkeden 45 temsilci katılmıştır.
 
 Toplantının açılış konuşması ve “Avrupa Bakış Açısı” konulu birinci oturumun başkanlığı Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Kenan ÖZDEMİR tarafından yapılmıştır. Toplantının ülke sunumları bölümünde Genel Müdürlüğümüz İnsan Hakları Daire Başkanı Sayın Dr. Şener DALYAN tarafından da, uzun yargılama sorununun çözümü adına ülkemiz uygulamaları, yapılan çalışmalar ve gelinen aşama konusunda katılımcılar bilgilendirilmiştir.
 
 Toplantıya, Danıştay, HSYK ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinden temsilciler katılmışlardır. 
 
Toplantı Sonuç Bildirisi için tıklayınız,

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET