gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

10 BİN SGK GÖREVDE YÜKSELME SINAV AÇIKLAMALARI

SGK GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILACAK ADAYLAR VE BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

06 Mart 2014 Perşembe 23:48
10 BİN SGK  GÖREVDE YÜKSELME SINAV AÇIKLAMALARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILACAK ADAYLAR VE BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 1- Yazılı sınav 05/04/2014 tarihinde saat 10:00 da Gazi Üniversitesi dersliklerinde yapılacaktır.
 2- Sınava başvurmaya hak kazananlar öncelikle 10-21/03/2014 tarihlerinde sınav ücreti olarak 55 TL’yi Halk Bankası Kurumsal Tahsilat 
 Hesabına “Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı” adı ile herhangi bir havale ücreti ödemeksizin yatıracaklardır. 
 Sınav ücretini yukarıda belirtilen tarihlerde yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.
 3- Adaylar sınav ücretini Halk Bankası şubelerinden birine elden yatıracaklardır. Şube dışında, ATM veya internet yoluyla, posta ve 
 benzeri diğer yollarla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır.
 4- Adaylar, sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra 11-22/03/2014 tarihlerinde saat 23:59’a kadar internet ortamında 
 http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden sınav uygulaması için e- başvurularını bireysel olarak yapacaklardır.
 5- Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri, başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.
 6- Adaylar sınav giriş belgelerini 26/03/2014-04/04/2014 tarihleri arasında http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden alabileceklerdir.
 7- Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında GAZİSEM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel 
 durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukları 
 işaretleyeceklerdir.
 8- Yazılı Sınava katılacak adaylara ödenecek geçici görev yolluğuna ilişkin, Başkanlığımızın 24/12/2010 tarihli ve 2010/34 sayılı e-
 postası gereğince işlem yapılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET