gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

Adalet Bakanlığı personeli için münhal kadrolara yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, zabıt kâtipliği ve şoför kadroları için 2015 yılı içerisinde yapılacak görevde yükselme sınavına başvuramayanlara uzatma yapıldı.

12 Şubat 2015 Perşembe 08:15
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

Adalet Bakanlığı personeli için münhal kadrolara yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, zabıt kâtipliği ve şoför kadroları için 2015 yılı içerisinde yapılacak görevde yükselme sınav sonucuna göre atama yapılacak kadroların yerleri, sınıfı, unvanı ve sayısına ait bilgilerle uygulanacak hususlar Başkanlığımızca 08/05/2015 tarihinde ilan edilmiş, bu ilanın sınav takvimi bölümünde “02/06/2015-10/06/2015 sınav ücretinin yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması” şeklinde bildirimde bulunmuş ise de;


1- Eğitim Dairesi Başkanlığı görevde yükselme sınav ilanında bulunan sınav takviminde 02/06/2015-10/06/2015 tarihleri arasında sınav ücretinin yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması gerektiği ilan edilmiş;


2- Görevde yükselme sınavına başvuruları kabul edilen bir kısım personelin sınav ücretlerini ilgili bankalara yatırdıkları halde www.meb.gov.tr adresine başvuramadıkları Başkanlığımıza yapılan müracaatlardan anlaşılmıştır.


3- Bunun üzerine, Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan görüşmeler sonucunda “yalnızca sınav ücretini yatıranlar” için bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 14/06/2015 günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.


4- Görevde yükselme sınavına ilgili sınav komisyonlarınca başvuruları kabul edilen ancak sınav ücretini 10/06/2016 tarihine kadar yatırmamış olanlar işlem yapamayacaklardır.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET