gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANKARA ZABİT KATİPLİĞİ GÖREVDE YÜKSELME 13 BAŞARILI 19 YEDEK 6 BAŞARISIZ

Ankara Adliyesinde çalışan zabit katipleri arasında yapılan görevde yükselme sınavında 13 zabit katibi başarılı oldu. Kalan 19 kişi yedek sayıldı. Başarılılar da taban puan 81,81, tavan ise 93,50 puan aldı. En düşük puan ise 55,84 olarak gerçekleşti.

19 Kasım 2011 Cumartesi 18:55
Ankara Zabit Katipliği Görevde Yükselme 13 Başarılı 19 Yedek 6 Başarısız

 Ankara Adliyesinde çalışan zabit katipleri arasında yapılan görevde yükselme sınavında 13 zabit katibi başarılı oldu. Kalan 19 kişi yedek sayıldı. Başarılılar da taban puan  81,81, tavan ise  93,50 puan aldı. En düşük puan ise  55,84 olarak gerçekleşti.

Görevde yükselem sınavına itiraz işlemleri için yapıaln duyuru; 

16 Ekim 2011 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı

sonuçları, 16 Kasım 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına ait http://www.meb.gov.tr

adresinde ilan edilmiştir.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin

16/2 nci maddesinde, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenlere ilişkin sınav

kurulunun ilgili adalet komisyonu olduğu; anılan Yönetmeliğin 20 nci maddesinde ise sınav sonuçlarına itirazın, sonucun ilgiliye yetkili sınav kurulunca yazılı bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılacağı belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr adresinde sınav sonuçları ilan

edildiği halde bazı adalet komisyonlarınca sonuçların adaylara yazılı olarak tebliğ edilmediği yönünde duyumlar alınmıştır.

Bu itibarla;

1-) 16 Kasım 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına ait http://www.meb.gov.tr

adresinde ilan edilen sınav sonucunun, komisyonunuza bağlı olarak sınava katılan ilgililere yazılı olarak bildirilmesi,

2-) Yazılı bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içinde, adayların sınav sonucuna

itiraz etmeleri mümkün olduğundan; ilgili tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesindeki TR 69000100079905495218-5001 nolu hesabına 10 TL. (On TL KDV dahil) itiraz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, T.C kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres ihtiva eden itiraz dilekçelerinin, sınavı gerçekleştiren kurumun değerlendirmesine sunulmak üzere, itiraz süresinin sonunda, toplu olarak Başkanlığımıza gönderilmesi,

3-) (2) numaralı bentte belirtilen hususları taşımayan dilekçeler ile faksla yapılan ya da süresi geçtikten sonra yapılan itirazların dikkate alınmayacağı,

4-) Sınavda başarılı olanların sıralamalarının “Adalet Bakanlığı Personeli Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 22 nci maddesindeki usuller esas alınarak yapılması,

Duyurulur.


kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET