gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELMEDE SONA DOĞRU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.07.2010 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavı sonucu Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında uygulanamamıştı. ÇSGB yaptığı duyuru ile 65 personeli görevde yükseltecek.

22 Mayıs 2011 Pazar 20:01
Çalışma Bakanlığı Görevde Yükselmede Sona Doğru


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince, 11/07/2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Şube Müdürü, Şef ve Memur kadroları için yapılan Görevde Yükselme Sınavı ile Mühendis (Çevre, Endüstri,Fizik) İstatistikçi, Fizikçi ve Kimyager kadroları için yapılan Unvan Değişikliği Sınavının sonuçları, anılan Bakanlıkla yapılan protokol gereği, 03/08/2010 tarihinde MEB internet adresinde ayrıca Bakanlık web sitesinde ilan edilmiştir.
ÇSGB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 21 inci maddesi doğrultusunda Sınav Kurulu tarafından şube müdürü ve memur ile mühendis, istatistikçi, fizikçi ve kimyager kadroları için hazırlanan başarı listesi Bakanlık web adresinde yayınlanmıştır.

Ancak; Danıştay 2. Dairenin Esas No: 2010/1051 sayılı 21/06/2010 tarihli kararında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ekli Ek-1 Değerlendirme Formunda yer alan hizmet içi eğitim kıstasının ve sözü edilen değerlendirmeye dayalı olarak 11/07/2010 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme Eğitiminin Yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden; şube müdürü ve memur unvanları için başarı sırasına göre tercihleri alınmış, şef sınavını kazananlar için atamaya esas olacak tercihleri alınmamıştı.

Buna göre; 11/07/2010 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavında başarılı olanların atamalarının yapılabilmesi için;

1- Biriminizde Şef kadrosu için yapılan sınavlara katılan tüm personele ekte gönderilen başarı listesinin imza karşılığında duyurulması,

2- Bakanlık  web adresinin “Duyurular” bölümünde ilan edilen ayrıca ekte gönderilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları sonucunda boş Şef kadrolarının atamaya esas olmak Şeflik sınavı başarı listesinde ismi bulunan ilk 65 personele doldurtularak, 30/05/2011 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET