gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ETİ MADEN İŞLETMELERİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

13 Haziran 2011 Pazartesi 17:12
Eti Maden İşletmeleri Personeli Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

 
 SINAVIN ADI
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavı.
SINAV ÜCRETİ
Sınav Ücreti 14 Temmuz 2011 tarihinde ETİ MADEN tarafından yatırılacak olup, adaylar ayrıca ücret ödemeyecektir.
SINAV BAİVURUSU
ü Sınava girecek kurum personeline ait aday listesi ETİ MADEN tarafından hazırlanarak EĞİTEK’e gönderilecek olup, adayların ayrıca başvuru yapması gerekmemektedir.
 
ü Sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri 14 Temmuz 2011 tarihinde, http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 
SINAV YERİ
ü Görevde Yükselme Sınavı Ankara ilinde yapılacak olup, sınav giriş yerleri http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
Görevde Yükselme Sınavı, 23 Temmuz 2011, Cumartesi günü, Saat: 10.00
SINAV UYGULAMASI
ü Görevde Yükselme Sınavı 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
 
ü Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 
ü Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 
ü Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.
 
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin bir nüshasını aday bağlı bulunduğu kuruma teslim edecektir. Ayrıca aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür
durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
SINAV KONULARI
ü Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun %40ı (32 soru) aĢağıda belirtilen konulardan EGİTEK tarafından hazırlanacaktır;
 
A- T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),
B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,Ulusal Güvenlik
C- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat
D- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Mevzuat
E- Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar
F- Halkla İlişkiler
G-Etik davranış ilkeleri
ü Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, %60„ını (48 soru) ise ETİ MADEN tarafından hazırlanacaktır.
 
ü Tablo 1. Görevde Yükselme Sınavı Grup Adları
GRUP NO
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI
 
1
 
Başmühendis-Teknik Uzman-Uzman-Teknik Şef
3
belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.
 
ü Adayların; sınav puanı eşit olması hâlinde, başarı sıralamasını ETİ MADEN yapacaktır.
İLETİİİM ve DUYURU
ü Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.
 
ü Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı’nın http://www.meb.gov.tr ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ETİ MADEN) http://www.etimaden.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.
 
ü Sınav soru ve cevap anahtarları 26 Temmuz 2011 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ETİ MADEN) teslim edilecek ve aynı gün http://www.etimaden.gov.tr ve etinet adresinden yayımlanacaktır.
 
ü Adayların sınav sonuçları 10 Ağustos 2011 tarihinde ETİ MADENe teslim edilecek ve aynı gün http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 
SINAV İTİRAZLARI
ü Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.etimaden.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iĢ günü içerisinde ETİ MADENe yapabilecektir.
 
ü Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) iĢ günü içerisinde ETİ MADENe yapabilecektir.
 
ü İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 54952185001 numaralı hesabına 10 TL (on TL KDV dahil) inceleme ücreti yatıracaktır.
 
ü Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu (hesap belgesi) olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
 
ü Yapılan bu itirazları ETİ MADEN değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’ e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak ETİ MADENe bildirecektir.
 
ü “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği” ile ilgili konulara ait (%60lık dilim) sorulara ilişkin itirazları ise ETİ MADEN inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ETİ MADEN tarafından bildirilecektir.
 
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET