gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVDE YÜKSELME VE ATAMA İÇİN SİYASİLERE GİDİLMEYECEK

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2004 yılında yayımlandı. Daha sonra, 13 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazetetede, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmeliğin 26. maddesi gereğince, kurumlar, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenleyebilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu konudaki iyi uygulama örneklerinden birini hayata geçirdi.

17 Ocak 2011 Pazartesi 03:58
Görevde yükselme ve atama için siyasilere gidilmeyecek

5176 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik, etik davranış ilkelerinde genel düzenlemeleri belirlemiştir. Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince, hizmetin veya görevin niteliğine göre kurumsal etik davranış ilkeleri, Etik Kurulunun onayıyla belirlenebilmektedir. Bu konudaki en iyi uygulama örneklerinden birini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hayata geçirdi. 4 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Etik Davranış İlkeleri" bir çok konuda ilk defa yeni belirlemeler yapmıştır.

Yapılan düzenlemede, çalışma ortamlarındaki masa ve bankolarda gereksiz, işi biten dosya, belge, pafta, tapu kütüğü vb. bulundurulmaması, işi biten evrakın arşive kaldırılması, çalışma ortamı başlığı altında bir ilke olarak belirlendi. Yine, "Görevi içinde telefon/cep telefonuyla gereğinden fazla konuşulmayacağı" da çalışma ortamı başlığı altında etik ilke olarak belirlendi.

Emekli personelle ilişki

Kurumumuzdan ayrılmış veya emekli olmuş personelin, hizmetlerden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırılamayacağı, onlara diğer kişilerden farklı bir şekilde davranılamayacağı, ayrıcalık ve imtiyazlı bir muamelede bulunulamayacağı, etik ilke olarak belirlendi.

Personel hakkındaki şikayetler

Bu bölümde, personelin mevzuata uygun olarak işleri yürütmekle yükümlü olduğu ve şikayetlerin yetkili makamlarca inceleneceği düzenlendikten sonra, kasıtlı kin veya garez ile şikayet halinde de gerekli tedbirlerin alınacağı ve ilgili kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı ilke olarak belirlendi.

Özel hayata dikkat

Personelin, resmî görev ve davranışlarında ve özel hayatında uygunsuz bir şekilde başkalarının etkisi ve kontrolü altına girmeyeceği etik ilke olarak belirlendi.

Görevde yükselme ve atama için siyasilere gidilmeyecek

Düzenlemenin en dikkat çekici yönü, bir çok memurun bazen başvurduğu, milletvekiline talep iletme şekli oldu. Kabul edilen düzenlemeye göre, tapu personeli siyasi ve etkin kişilere görevde yükselme, atama, terfi vb. kendine yönelik talepleri iletmemesi ve onların konumlarından yararlanarak, bu taleplerini yerine getirmeye çalışmaması, etik ilke olarak düzenlendi.

Telefonda ismini söyleyecek

Resmi kimliğin açıklanması başlığı altında belirlenen yeni ilke şu şekildedir: "Personelimiz, hizmet verdiği kişilere, gizlilik durumları hariç kimliğini açıklamak, yazışmalarda, telefon ve yüz yüze görüşmelerde kimliğini, adını, soyadını, görev unvanını uygun bir biçimde açıklamalıdır."

Rüşvet teklif edilirse ne yapılacak?

Belirlenen ilkelerden birisi de, tapu ve kadastro personelinin, etik olmayan ve yasadışı bir teklif yapılması halinde nasıl davranacağına ilişkindir. Yapılan düzenlemede, personelin kendisini korumak için yapması gereken davranışlar şu şekilde sıralanmıştır:
(1)Teklif ne olursa olsun (hediye, rüşvet, bahşiş, menfaat, etik dışı davranış vb.) teklifleri reddetmelidir. Delil olarak dahi onu kabul etmemek ve teklifin etik olmadığını ve yasadışı olduğunu belirterek tepki verilmelidir.
(2)Teklif yapan kişinin kimliği belirlenmeye çalışılmalıdır.
(3)Teklif yapanla uzun temastan kaçınılmalıdır. Ancak teklifin nedeninin bilinmesi ve öğrenilmesi delil gösterme açısından gereklidir.
(4) Hediye reddedilemez veya gönderene iade edilemezse, muhafaza altına alınmalıdır. Ancak mümkün olduğu kadar en kısa süre içinde, yakında çalışan ve olaya tanık olanlarla birlikte derhal tutanak düzenlenmeli, kısaca teklifin nasıl gerçekleştiği ile teklifin amacının ne olduğu tutanakta açıklanmalı ve imza altına alınmalıdır. Bu konularda dairelerimizde bulunan kamera kayıtlarından da yararlanılabilir.
(5)Yapılan girişim ve tekliflerle ilgili eğer tutanak düzenlenmişse, tutanakla birlikte, diğer durumlarda yazılı ve sözlü olarak en kısa sürede üstlere ya da yasal mercilere bildirimlerde bulunulmalı ve bildirimin takibi yapılmalıdır.

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Etik Davranış İlkeleri"nin tüm halini görmek için
TIKLAYINIZ 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET