gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ MEB SINAV SORU VE CEVAPLARININ TAMAMI

Kamu Personeli MEB Sınav Soruları

30 Aralık 2012 Pazar 11:15
Kamu Personeli MEB Sınav Soru ve Cevaplarının Tamamı

14.08.2011 Tarihli SGK Müdürlüğü Kurum İçi Sosyal Güvenlik Denetmenliği Sınavı Soru ve Cevapları
Mesleki Teknik Açıköğretim Okulu-Sakarya Üniversitesi Sertifika Sınavının Soru ve Cevap Anahtarı
Ç.S.G.B. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hek. ve İş Güv. Uzmanlığı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
Ted Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu Seçme Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
18.06.2011 Tarihli Vehbi KOÇ Vakfı İlköğretim Okulu 4. ve 5. Sınıflar Soru ve Cevap Anahtarı
26 Mart 2011 Tarihli Maliye Bak. Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Soru ve Cevapları
26 Mart 2011 Tarihli Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Soru ve Cevapları
19 Mart 2011 Tarihli Sakarya Ünivers. Bilgisayar Bilgi Yönetimi Sertifika Sınavı Soru ve Cevapları
19 Mart 2011 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı Soru ve Cevapları
20 Mart 2011 Tarihli Sanayi ve Ticaret Bak. Pers. Yönelik Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevapları
13 Mart 2011 Tarihli Maliye Bak. Milli Emlak Denetmen Yrd. Giriş Sınavı Soru ve Cevapları
12 Mart 2011 Tarihli Milli Emlak Gen. Müd. Devlet Malları Uzm. Yrd. Sınavı Soru ve Cevapları
12.02.2011 Tarihli Türk Cumh.ve Türk Topluluk. Görev. Öğrt. Mesl. Yeterlik Snv. Soru ve Cevapları
29 Ocak 2011 Tarihinde Yapılan Yurtdışında Görevl.Öğretm.Mesleki Yeterlilik Sınavı Soru ve Cevapları
09 Ocak 2011 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avr. Bir. İşleri Uzman Yard. Sınavı Soru ve Cevapları
25 Aralık 2010 Tarihli KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Soru ve Cevapları
25 Aralık 2010 Tarihli Çalışma ve SGB İş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd. Sınavı Soru ve Cevapları
30 Ekim 2010 KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
17 Ekim 2010 Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
26 Eylül 2010 Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
4 Temmuz 2010 Tarihli Personel Genel Müdürlüğü Özürlü Personel Sınavı Soru ve Cevapları
20 Haziran 2010 Tarihli TED Ankara Koleji Vakfı Seçme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
16.05.2010 Tarihli AB Gen. Sekr. AB İşleri Uzman Yarıdımcılığı Snv. Soru ve Cevapları
14 Kasım 2009 Tarihli MEB Şeflik Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
15 Kasım 2009 Tarihli MEB İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Snv. Soruları ve Cevap Anahtarı
11 Ekim 2009 Tarihli MEB İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Soru ve Cevapları
Diyanet İşleri Başkanlığı Personeline Yönelik Yeterlik Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
Fen L.,Sosyal Bilimler L., Spor L., Anadolu L. Öğretmenlerinin Seçme Sınavı Soru ve Cevapları
13 Kasım 2010 Tarihli Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Alımı Sınav Soru ve Cevapları
5 Eylül 2010 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personeli Seçme Sınavı Soru Ve Cevaplar
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Uzman Kadrosuna Geçiş Sınavı Soru Ve Cevapları
18 Nisan 2010 Tarihli MEB Merkez Ve Taşra Teşkilatı Personeli GYS Soru Ve Cevapları
18 Nisan 2010 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Mesleki Bilgiler Sınavı Soru Ve Cevapları
Türk Cumhuriyetleri Ve Türk Topluluklarında Görev. Öğr. Mesleki Yeterlik Sınavı Soru ve Cevapları
06 Şubat 2010 Tarihli Yurt Dışı Öğretmen Seçimi Mesleki Yeterlik Sınavı Soru ve Cevapları
27 Aralık Fen , Sosyal Bilimler , Güzel Sanatlar Ve Spor İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Sınavı
MEB Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı Soru ve Cevapları
MEB Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları
T.C. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı Soruları
2 Ağustos Tarihli 2009 MSB Akaryakıt İkmal Ve NATO POL Tesisl. İşletme Bşk. PÜD Sınavı Soruları
1 Ağustos 2009 Tarihli KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcılığı Test Sınavı Soru Ve Cevapları
27 Haziran 2009 Tarihli M.E.B İlköğretim Müfettiş Yardımcıl. Yarışma Snv. Soruları ve Cevapları
14 Haziran 2009 Tarihli TED Ankara Koleji Vakfı Seçme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sınavı Soruları
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı Soruları
5 Nisan 2009 Tarihli Et Ve Balık Kur. Gen. Müd. Personelinin Ünvan Değişikliği Sınavı Soruları
Türkiye Elektrik İletim Aş Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı Soruları
Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresi Unvan Değişikliği Sınavı Soruları
Tarihli Türk Cumh.ve Toplulk. Görevlen. Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı Soru ve Cevapları
Bilgisayar Programcılığı Ve Bilgisayar Bilgi Yönetimi Sertifika Sınavı Soruları ve Cevapları
1 Mart 2009 Tarihli Türkiye İstatistik Kur. Başkanlığı Özürlü Personel Sınavı Soru ve Cevapları
MEB Merkez Ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları Ve Cevapları
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü PGY Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarları
Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd. Personelinin Görevde Yükselme Snv. Soruları
KOSGEB İdaresi Başkanlığı Kobi Uzman Yardımcılığı Test Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
15 Kasım 2008 Tarihli Yurt Dış. Görev. Öğret. Mes. Yeterlik ve Yabancı Dil Sınavı Soruları
18 Ekim 2008 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı Soruları
Gümrük Müşavirliği Sınav Soru ve Cevapları
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları
07/09/2008 Tarihli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Soruları
29.06.008 Tarihli TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu Soruları Ve Cevap Anahtarı
Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Bşk GYS Soruları ve Cevap Anahtarı
Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Snv. Soru ve Cevapları
16 Mart 2008 MEB Personel Gen.Müd.Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
23 Şubat 2008 Tarihli M.E.B Dış İliş.Gen.Müd.Yurt Dış.Görev.Öğrt.Mes.Yeter.Sınavı Soru ve Cevap
24 Şubat 2008 Tarihli Eğitici Blş.Teknolojileri Formatör Öğretmen Adayı Seç.Sınavı Soru ve Cev.
T. C. İçişleri Bak.Personel Gen.Müd.Personelinin Unvan Değişikliği Sınav Soru ve Cevapları
27 Aralık 2007 Tarihli Seviye Belirleme Sınavı Pilot Uygulaması Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
15 Aralık 2007 Tarihli MTSA Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı
04 Kasım 2007 Tarihli Döner Sermaye Saymanlığı Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevapları
T.C.Maliye Bak.Personel Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Uzmanlığı Geçiş Sınavı Soru ve Cevapları
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mes. Yet./Yab.Dil Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
Başbakanlık Atatürk Kültür,Dil veTarih Kurumu Başkanlığı Özürlü Personel Alım Sınavı Soruları
30 Haziran 2007 Tarihli TED Ankara Koleji Vakfı Özel İ.Ö.O Soruları ve Cevap Anahtarı
16 Haziran 2007 Tarihli Maliye Bakanlığı Personelinin GYS Soruları ve Cevap Anahtarı
Fen Lis, Sosyal Bil. L., Spor L., Anadolu L. Sınavı Cevap Anahtarı Degisikliği
Fen Lis, Sosyal Bil. L., Spor L., Anadolu L. Sınavı Test B Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
Fen Lis, Sosyal Bil. L., Spor L., Anadolu L. Sınavı Test A Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
5 Mayıs 2007 Tarihli Öğretmen Seçme Sınavı B Kitapçığı Soruları Ve Cevap Anahtarı
5 Mayıs 2007 Tarihli Öğretmen Seçme Sınavı A Kitapçığı Soruları Ve Cevap Anahtarı
8.4.2007 MEB İlköğretim Müfettiş Yard. Yarışma Sınavı Değerlendirilmesine İlişkin Açıklama
8 Nisan 2007 Tarihli M.E.B İlköğretim Müf.Yrd.Yarış.Snv.Soru ve Cevap Anahtarı (B Kitapcığı)
8 Nisan 2007 Tarihli M.E.B İlköğretim Müf.Yrd.Yarış.Snv.Soru ve Cevap Anahtarı (A Kitapcığı)
18 Mart 2007 Türk Cum.Ve Türk Topluluklarında Görev. Öğrt.Mesleki Yeterlik Sınavı (B Kitapçığı)
18 Mart 2007 Türk Cum.Ve Türk Topluluklarında Görev. Öğrt.Mesleki Yeterlik Sınavı (A Kitapçığı)
17 Mart 2007 Yurt Dışn.Görevlendirilecek Öğretmenlerin Yabancı Dil Sınavı Soruları(B Kitapçığı)
17 Mart 2007 Yurt Dışn.Görevlendirilecek Öğretmenlerin Yabancı Dil Sınavı Soruları(A Kitapçığı)
25 Şubat 2007 MEB Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (Test B)
25 Şubat 2007 MEB Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (Test A)
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı (Test B)
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı (Test A)
2005 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
2004 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
2003 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
2002 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
2001 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
2000 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
1999 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
1998 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
17 Arakık 2006 Tarihli T.C. Sağlık Bakanlığı Personelinin Ünvan Değişikliği Sınavı Soruları
23 Aralık 2006 Tarihli Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı
23 Aralık 2006 Tarihli Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı (2 G
M.E.B. Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Adaylarının Görevde Yükselme Eğitimi Sonrası Değerlendirme
21 Ağustos 2006 Tarihli Anadolu Liseleri Öğretmen Seçimi Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
26 Haziran 2006 Tarihli Fen Ve Sosyal Bilimler Liselerine Öğretmen Seçme Sınavı
2006 Eğitici Bilgisayar Formatör Seçme Sınavı Sorulari ve Cevap Anahtarı
30 Haziran 2006 Tarihli Müdürlük İçin Düzey Belirleme Soruları ve Cevap Anahtarı
Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mayıs 2005 Tarihli Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları
26.03.2005 Tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
17 Aralık 2006 Tarihli Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınav Soruları İle İlgili Duyuru
23 Aralık 2006 YSK Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları (2 Grup Zabıt Katipliği)
23 Aralık 2006 YSK Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları (1 Grup Seçim Müdürlüğü)
M.E.B. Mrkz. ve Taşra Teşk. Şef Aday. Gör. Yüks Eğt Sonr. Değerl.Snv. Soru ve Cevapları
21.08.2006 Tarihli Anadolu Liseleri Öğretmen Seçimi Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
2006 Eğitici Bilgisayar Formatör Seçme Sınavı Soru ve Cevapları
Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran 2006 Tarihli Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Soruları

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET