gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU ŞEFLERİ GÖREVDE YÜKSELME MÜLAKATLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kamu Şefleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emir KAZAK, Görevde Yükselme Sınavları, mülakat ve yeni yapılan SGK Şube Müdürlüğü atamaları ve Merkez Müdürü Yardımcılığı atamalarıyla ilgili olarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2014 Pazar 18:18
KAMU ŞEFLERİ GÖREVDE YÜKSELME MÜLAKATLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kamu Şefleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emir KAZAK,  Görevde Yükselme Sınavları, mülakat ve yeni yapılan SGK Şube Müdürlüğü atamaları ve Merkez Müdürü Yardımcılığı atamalarıyla ilgili olarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada;


"Kamu çalışanlarınca da bilineceği üzere 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte; yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sürekli değişikliklere gidilerek , söz konusu yönetmelik revizyona uğratılmıştır.  İlk haliyle bakıldığı zaman 657 s. DMK’da belirtilen liyakat, kariyer ve sınıflandırma ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ve liyakati, objektif kriterlere bağlayarak  hakkaniyet ölçüsüne dikkat edilerek hazırlanmış bir Yönetmelik'ti, ta ki mülakat düzenlemesinin getirilmesine kadar.


MÜLAKAT DÜZENLEMESİYLE ASIL  DİKKATE ALINMASI GEREKEN LİYAKATI ORTADAN KALDIRILMIŞTIR


Danıştay'ın Mülakatla ilgili karar ve mütalaalarına bakıldığında, İdarenin mülakat düzenlemesini hukuka aykırı  bulmamakla birlikte belirli objektif kriterlere bağlama zorunluluğu olduğunu değerlendirmektedir. Buna göre tercih edilenin tercih edilmeyene göre liyakat anlamında objektif veri olan sorulara verilen cevapların kaydı, kamera ve bant kaydı gibi nesnel verilerin varlığını zorunlu tutmuştur. En son Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde yer alan şube müdürü ve benzer kadrolara geçişte idarenin başarı puanı olarak belirleyici unsurun sözlü puanı değilde yazılı puanı olması gerektiği yöndeki kararına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere SGK, bu kararı görmezden gelmiş objektiflikten uzak sözde mülakatla boş bulunan tüm şube müdürlüğü kadrolarına atama yapmıştır. Diğer taraftan Danıştay’ın bu kararı neticesinde çerçeve yönetmelikte mülakatla ilgili ikinci bir düzenleme yapılmış ve “Görevde yükselme suretiyle ilan edilecek boş kadro ve pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir” diyerek yeniden düzenlenmiştir. Ancak bu düzenlemede geçen aritmetik ortalama, Danıştay’ın başarı puanına esas belirleyici unsur yazılı olması ve sözlünün ise tamamlayıcı unsur olması gerektiği gerekçesiyle iptal ettiği hususu karşılamadığı açıktır. Kamu çalışanlarının büyük bir kısmının istemediği mülakat sisteminde neden ısrar edildiğini ve yetkili sendikanın ise bu husus da neden sessiz kaldığı kafalarda soru işareti olarak kalacaktır. Bugün bu sistem gerçek liyakat sahibi donanımlı çalışanların kariyer planlamalarını bitirmiş ve kurumlarda pasif durumlarda bırakılmalarına neden olmuştur. Çünkü mevzuatı bilmenin kurumsal hafıza ve birikime sahip olmanın önemini yitirdiği, sendika ve siyaset ikilisinin belirleyici unsur olduğuaçık bir şekilde yazılı sınavını kazanan adayların torpil arayış çabalarından herkesçe bilinmektedir. SGK. Merkez Müdür yardımcısı kadrolarına ve şube müdürlüğü kadrolarına atamaları yapmış ve akabinde tartışmalar devam etmiştir. Şube müdürlüğü yazılı sınavında yüksek puan alıp da, mülakat sonucu yedeklere kalan mevzuata hakim, temsil yeteneğine haiz bir çok arkadaşımız, yedeklere bırakılarak çalışma azmi ve şevki kırılmıştır. Bütün vicdanlarca doğru karşılanan tek sınav Merkez Müdür Yardımcılığı sınavı olmuştur. Şaibeden uzak ve hakkaniyetli bir şekilde ataması yapılan Merkez Müdür Yardımcılığı atamalarıyla ilgili olarak derneğimize şaibe anlamında bir tek şikayet bile gelmemiştir.  Umarım en kısa zamanda Merkez Müdürlüğü ve şube müdürlüğü atamalarında da aynı yönteme geçilerek kurum şaibe ve torpil suçlamalarına maruz bırakılmaz.


ADALETİN KAZASI OLMAZ


Yüzlerce liyakatli çalışanın umutlarını söndüren ve kul hakkının yendiği bu sistemde daha fazla ısrar edilmesinde asla kamu yararı düşünülemez. Mülakatta ısrar edenlere ve buna sessiz kalan sendikaya seslenmek istiyorum. Devletin bu kurumları kendinize ait şirketler olsa bu usulle yönetici olarak atananların yüzde kaçını şirketlerinize yönetici yaparsınız veya şirketleriniz de yöneticiyi yapmayı bırakın şirketlerinizin önünden geçirilmesine müsaade edersiniz? Bilinmelidir ki söz konusu vatan olduğunda bu halkın tüm renkleri gözünü kırpmadan vatan savunması için cepheye koşturacaktır. T.C. Devletini bu halkın tüm renkleriyle birlikte omuz omuza canları pahasına kurulmuş ise, hiçbir ayrımcılığa gitmeden Devletin tüm nimetlerinden yararlanmak her Türk vatandaşının anasının ak sütü gibi helal olduğu kadar, Devletin kurumlarında çalışanlarında kariyer planlaması yaparak hak ettiği noktaya gelmesi en doğal hakkıdır. Bilinmelidir ki devleti kurumlar, kurumları ise çalışanlar yüceltir. Ve yine bilinmelidir ki hayatta birçok şeyin telafisi ve kazası vardır; namazın,orucun olduğu gibi ama asla adaletin kazası yoktur. boynuzsuz keçinin boynuzlu keçiden hakkını alacağını bildiğimiz bir gerçek ortadayken tüm yetkililerimizi kul hakkını gözetmeye davet ediyorum."


K: KamuŞefleri Derneği

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET