gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNE GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Mahalli İdareler Personeline Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

18 Ağustos 2014 Pazartesi 15:35
Mahalli İdareler Personeline Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SınavıMahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07/05/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2014 yılı mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde yürütülmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür. 

1.Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre 2014 yılına münhasır olmak üzere mahalli idareler, Temmuz ayının sonuna kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildireceklerdir.  Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15 Ağustos 2014 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecek ve listeler Bakanlığımızca birleştirilerek sınavı yapacak kuruma bildirilecektir. 
2. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. 
3. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına Valiliklerin Bakanlığımıza göndereceği listelerde yer alan personel katılabilecektir. 
4. Kayıt İşlemleri: 
a) Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına kayıtlar 29.09.2014– 17.10.2014 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir:
b) Adaylar http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde kayıt başvuru formunu dolduracaklar, fotoğraflarını sisteme yükleyecekler, başvuru formunun dökümünü alarak imzalayacaklardır.
c) Adaylar Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına katılım ücreti olan 100 TL’yi kayıt başvuru formunda belirtilen banka hesabına yatıracaklardır.
d) Adaylar; imzalı ve fotoğraflı kayıt başvuru formu ve banka dekontunu (kredi kartı ile yapılan ödemelerde onay numarası ekranı dökümü) 17.10.2014’ün son gününe kadar Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları Koordinatörlüğü, Yunusemre Kampüsü, 26470, Eskişehir adresine postalayacaklardır.
5.Adaylar sınav giriş belgelerini, 12.01.2015 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır. 
6. Adaylar 18.01.2015 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. 
Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.
7. Adaylar 18.01.2015 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından unvan değişikliği sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. 
Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.
8. Sınavlar 81 ilde online sınav şeklinde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.
 9.Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 02.02.2015 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde  yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından 09.02.2015 tarihine kadar duyurulacaktır.
Konunun iliniz özel idaresi, iliniz dâhilindeki belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara bildirilmesini, mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin Yönetmelik hükümleri ve yazımız doğrultusunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi için gerekli planlama ve koordinasyonun Valiliğinizce yapılmasını ve görevde yükselme sınavına katılacaklar ile unvan değişikliği sınavına katılacakların ayrı olmak ve birleştirilmiş liste halinde (excel formatında) hazırlanarak öncelikle serife.onal@icisleri.gov.tr adresine e-posta yoluyla, üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra da e-içişleri ve posta yoluyla Bakanlığımıza iletilmesi hususu 
Bildirilmektedir.

2014 YILI SINAV TAKVİMİ 
İnternetten kayıt başvuruları29.09.2014 - 17.10.2014
Kayıt evraklarının teslim edilmesi17.10.2014 tarihine kadar
Sınav giriş belgelerinin internetten yayınlanması12.01.2015
Sınav tarihi18.01.2015 
Sınav sonuçlarının internetten duyurulması 02.02.2015 haftası
Sınav sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesi02.02.2015 haftası
Sınav sonuçlarının Bakanlıkça duyurulması09.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET