gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI, GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

19 Mart 2011 CUMARTESİ - Resmî GazeteSayı : 27879

19 Mart 2011 Cumartesi 09:54
Maliye Bakanlığı, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine “Memur,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET