gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavına Nasıl itiraz Edilir? Kamu Kurumlarının personel yükselmeleri için yaptığı sınavlar genellikle Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılmaktadır. Yıllık sınav uygulama planı; yıllık sınav uygulamalarının, Bakanlık ve diğer kurumların merkezî sistem sınavları ile uyumlu ve planlı olarak yapılması amacıyla merkez sınav kurulu tarafından hazırlanan ve ilgili birimlerle iş birliği yapılarak o yılın kasım ayı içinde hazırlanır. Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulur ve kamuoyuna duyurulur.

11 Mayıs 2011 Çarşamba 09:46


Kamu Kurumlarının personel yükselmeleri için yaptığı sınavlar genellikle Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılmaktadır. Yıllık sınav uygulama planı; yıllık sınav uygulamalarının, Bakanlık ve diğer kurumların merkezî sistem sınavları ile uyumlu ve planlı olarak yapılması amacıyla merkez sınav kurulu tarafından hazırlanan ve ilgili birimlerle iş birliği yapılarak o yılın kasım ayı içinde hazırlanır. Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulur ve kamuoyuna duyurulur.

Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesine göre Merkezî sistem sınavlarına yapılan itirazlarda;

a) Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Ancak, soruşturma kapsamındaki evrak Genel Müdürlük onayıyla verilebilir.

b) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

c) Sınav evrakı ve sorularla ilgili her türlü inceleme veya yeniden düzenleme yapılmasıyla ilgili itirazlar sınav kılavuzu veya protokolde belirtilen süre içinde işlem görür.

ç) Ücret iadesiyle ilgili itirazlarda Yönergenin 28 inci maddesine göre işlem yapılır.

d) Faksla yapılan itirazlar 3(üç) gün içinde teyidi gelmezse dikkate alınmaz.

e) İtirazların cevaplanmasında Genel Müdürlük genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

f) İtiraz ücreti yatırılmadığı takdirde itiraz dilekçesi dikkate alınmaz.

g) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, itiraz ücreti banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET