gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Sağlık Bakanlığı bazı unvanlarda atamaya hak kazanan adaylar tercihlerini Bakanlık Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 13-20 Ekim 2010 tarihleri arasında yapacaklar.

14 Ekim 2010 Perşembe 19:52
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Sonucuna Göre Yerleştirme Ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

                                                            SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURUSU
              Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelden Bakanlık birimlerince ihtiyaç duyulan Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve Şoför kadro unvanlarına atama yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 24.07.2010 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılmıştır.
 Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmış ve anılan Yönetmelik hükümleri gereğince sınav sonuçlarına itiraz için adaylara 15 Eylül 2010 tarihine kadar süre verilmiştir. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmiş; itiraz eden adayların sınav sonuçlarında her hangi bir değişiklik olmadığı 01.10.2010 tarihli ve 21726 sayılı yazı ile  Bakanlığımıza bildirilmiştir. 
   Personel Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve İstatistik Dairesi Başkanlığınca, sınav sonuçları dikkate alınarak unvan ve branş bazında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle Yönetmeliğin 10 ncu  maddesine göre  başarı listesi oluşturulmuştur.
Bakanlığımızın http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilen başarı listesine göre tercih yapmaya hak kazanan adayların atamaları sınavdan önce ilan edilen  “Sınav Duyurusu”nda belirtilen hususlar ve aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir. Buna göre;
1) Sınavda başarılı olan adaylardan başarı sıralaması dikkate alınarak sınav duyurusu ekinde her bir unvan için ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. (Hastane Müdürü: 25, Hastane Müdür Yardımcısı : 25, Şube Müdürü : 29, Şef : 250, VHKİ: 826, Memur : 25, Şoför : 59)
2) Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü ( Bilgi İşlem Ve Sağlık  İstatistikleri Şube Müdürü, Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, Eğitim Şube Müdürü, Personel Şube Müdürü) unvanlarında atamaya hak kazanan adaylar;
a. Atanma şartlarını taşımaları kaydıyla sınavdan önce ilan edilen yerlerden yapacağı tercihler ve sınav puanına göre yapılacak yerleştirme sonuçları doğrultusunda Bakanlığımızca ilgili birimlere atanacaktır.
b. Bu unvanlarda sınava giren adaylar, tercihlerini Bakanlığımız Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 13 - 20 Ekim 2010 tarihleri arasında yapacak, tercih listelerini kesinleştirdikten sonra yazıcı çıktılarını imzalayarak çalıştıkları birim amirine onaylatacaktır.
c. Tercih başvuru belgeleri, öğrenim düzeyini belgeleyen diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti ile birlikte; en geç 25 Ekim  2010 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar Sağlık Bakanlığı Gelen Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya kargo ile “Mithatpaşa Caddesi No: 3 06464 SIHHİYE/ANKARA” adresine gönderilecektir.   Elden evrak teslimi kabul edilmeyecektir.
d. Onaylı belgelerin asılları gönderilecek, fotokopileri kabul edilmeyecektir.
e. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen evraklar işleme konulmayacak, posta veya kargoda meydana gelecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.  (Bakanlık Merkez Birimlerinde çalışıp sınavı kazanan personel de aynı işlemlere tabi olacaktır.)
f. Adayların yerleştirme işlemleri 28 Ekim 2010 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında yapılacak olup, yerleştirmenin yapılacağı yer ve saat daha sonra ilan edilecektir.
g. Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü unvanlarına atanacak adaylar için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı olduğundan adayların, bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak tercih yapmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET