gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA EKSİK BELGE UYARISI

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Müracaatlarında Başvuru Bilgileri Eksik Olan Adayların Listesi Yayımlanmıştır.

09 Nisan 2015 Perşembe 10:16
SAĞLIK PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA EKSİK BELGE UYARISI

Sağlık Bakanlığınca 28 Haziran 2015 tarihinde yapılması planlanan 'Görevde Yükselme" ve unvan Değişikliği" sınavları için sınav başvurusunda bulunup da yayınlanan listelerde adları hizasında belirtilen gerekçelerle durumu yetersiz görülenler, 07-15 Nisan 2015 tarihleri arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları kurumun merkez teşkilatına, taşra teşkilatında çalışanlar ise il teşkilatlarına (İl Sağlık Müdürlüğü/Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Genel Sekreterlikler) listelerdeki gerekçe bölümünde belirtilen belgelerini(öğrenim durumu yetersiz görülenler diplomalarını, hizmet süresi yetersiz görülenler hizmet cetvelini, engelliler ise engelli olduğunu belirtir sağlık kurulu raporunu) elden teslim ederek itiraz edebileceklerdir.Belirtilen süre içerisinde eksik görülen belgelerini teslim etmeyen personelin sınav başvuruları reddedilecektir. Belirtilen yerler haricinde başkaca herhangi bir yere belge teslimi yapılmayacaktır.Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatına yapılan başvurular ilgili birimleri tarafından, taşra teşkilatlarına yapılan başvurular ise teslim tutanağı ile İl Sağlık Müdürlüklerinde toplanarak en geç 16 Nisan 2015 Perşembe Günü saat 18.00' a kadar kurye eliyle (her ilden il sağlık müdürlüğünden görevlendirilmiş bir görevli tarafından) Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne resmi yazı ekinde liste ve tutanakla teslim edilecektir.


Bilgi Alınabilecek Telefon Numaraları:

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli için:
0312 585 17 06 - 07 
-----------------------------------------------------------------------------------
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli için
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli için
0312 705 12 58-59-66-67-70-71-86-87
Diğer Personel için 
0312 705 11 57 - 18 36
------------------------------------------------------------------------------------
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı için
0312 565 57 62

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET