gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDA ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

06 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda birimi, derecesi belirtilen toplam (89) adet Mühendis kadrosu için unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

02 Ocak 2011 Pazar 10:27
Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Ünvan Değişikliği

Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

06 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda birimi, derecesi belirtilen toplam (89) adet Mühendis kadrosu için unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

A) SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1) Fakültelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) Bakanlıkta çalışıyor olmak,

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:
1) Adaylar, ekte yayımlanan başvuru formunun tek bir sayfaya önlü arkalı çıktısını alarak el yazısıyla doldurduktan sonra en geç 14 Ocak 2011 tarihine kadar görev yaptıkları birimlerin amirine teslim etmeleri gerekmektedir. Birim amirleri ise söz konusu başvuru formlarını bir yazı ekinde en geç 21 Ocak 2011 tarihine kadar Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettireceklerdir.
2) Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığınca yapılacak inceleme sonucunda unvan değişikliği sınavına katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların isim listesi, Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
3) Unvan değişikliği sınavına, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.
4) Unvan değişikliği sınavına katılmaya hak kazanan adayların geliş-gidiş yol masrafları ile konaklama giderleri kendi birimlerinin bütçesinden karşılanacaktır.
5) Milli Eğitim Bakanlığına sınav için ödenmesi gereken sınav harcı sınava katılan personel tarafından karşılanacaktır.

C) SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:
1) Sınav, 20 Mart 2011 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır.
2) Sınavlar yazılı olarak test usulünde yapılacaktır. Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3) Unvan değişikliği sınavı, adaylar eğitime tabi tutulmaksızın Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yapılacak ve bu sınava katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.
4) Sınav sonuçları, Bakanlık www.sanayi.gov.tr internet sitesinde ilan edilir ve adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.
5) Unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin” 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların veya atanma talebinden vazgeçenlerin söz konusu atanma hakları sona erer.
6) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

D) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILAN KADROLAR:

 
MERKEZ

 

NO
BİRİMİ
UNVANI
DERECE
ADEDİ
1
STR.GEL.BŞK.
MÜHENDİS
5
1
2
STR.GEL.BŞK.
MÜHENDİS
5
1
3
SAN.GN.MD.
MÜHENDİS
3
1
4
SAN.GN.MD.
MÜHENDİS
6
1
5
SAN.ARŞ.GEL.GN.MD.
MÜHENDİS
5
1
6
SAN.ARŞ.GEL.GN.MD.
MÜHENDİS
5
1
7
K.S.S.B.SİT.GN.MD.
MÜHENDİS
4
1
8
K.S.S.B.SİT.GN.MD.
MÜHENDİS
6
1
9
ÖLÇ.VE STAN.GN.MD.
MÜHENDİS
3
1
10
ÖLÇ.VE STAN.GN.MD.
MÜHENDİS
4
1
11
ÖLÇ.VE STAN.GN.MD.
MÜHENDİS
5
1
12
ÖLÇ.VE STAN.GN.MD.
MÜHENDİS
5
1
13
BAĞ.İLG.KUR.DAİ.BŞK.
MÜHENDİS
4
1
14
İD.MA.İŞL.DAİ.BŞK.
MÜHENDİS
6
1
15
BİL.İŞ.DEĞ.DAİ.BŞK.
MÜHENDİS
5
1

 

 
TAŞRA

 

NO
BİRİMİ
UNVANI
DERECE
ADEDİ
1
ADANA İL STM
MÜHENDİS
1
1
2
A.KARAHİSAR İL STM
MÜHENDİS
1
1
3
AĞRI İL STM
MÜHENDİS
3
1
4
AĞRI İL STM
MÜHENDİS
5
1
5
AMASYA İL STM
MÜHENDİS
1
1
6
ANTALYA İL STM
MÜHENDİS
5
1
7
ARTVİN İL STM
MÜHENDİS
1
1
8
BİNGÖL İL STM
MÜHENDİS
3
1
9
BİNGÖL İL STM
MÜHENDİS
5
1
10
BİTLİS İL STM
MÜHENDİS
3
1
11
BİTLİS İL STM
MÜHENDİS
7
1
12
BOLU İL STM
MÜHENDİS
2
1
13
BURSA İL STM
MÜHENDİS
5
1
14
ÇANAKKALE İL STM
MÜHENDİS
5
1
15
ÇANKIRI İL STM
MÜHENDİS
5
1
16
DENİZLİ İL STM
MÜHENDİS
3
1
17
DİYARBAKIR İL STM
MÜHENDİS
4
1
18
DİYARBAKIR İL STM
MÜHENDİS
5
1
19
EDİRNE İL STM
MÜHENDİS
1
1
20
EDİRNE İL STM
MÜHENDİS
5
1
21
ERZİNCAN İL STM
MÜHENDİS
5
1
22
ERZURUM İL STM
MÜHENDİS
2
1
23
ERZURUM İL STM
MÜHENDİS
5
1
24
ESKİŞEHİR İL STM
MÜHENDİS
1
1
25
GİRESUN İL STM
MÜHENDİS
2
1
26
GİRESUN İL STM
MÜHENDİS
5
1
27
GÜMÜŞHANE İL STM
MÜHENDİS
3
1
28
GÜMÜŞHANE İL STM
MÜHENDİS
5
1
29
HAKKARİ İL STM
MÜHENDİS
2
1
30
HAKKARİ İL STM
MÜHENDİS
5
1
31
HATAY İL STM
MÜHENDİS
1
1
32
HATAY İL STM
MÜHENDİS
5
1
33
İSTANBUL İL STM
MÜHENDİS
5
1
34
İZMİR İL STM
MÜHENDİS
3
1
35
KARS İL STM
MÜHENDİS
2
1
36
KARS İL STM
MÜHENDİS
5
1
37
KASTAMONU İL STM
MÜHENDİS
5
1
38
KAYSERİ İL STM
MÜHENDİS
1
1
39
KIRKLARELİ İL STM
MÜHENDİS
2
1
40
KIRŞEHİR İL STM
MÜHENDİS
5
1
41
KONYA İL STM
MÜHENDİS
5
1
42
K.MARAŞ İL STM
MÜHENDİS
5
1
43
MUĞLA İL STM
MÜHENDİS
5
1
44
MUŞ İL STM
MÜHENDİS
5
1
45
NEVŞEHİR İL STM
MÜHENDİS
2
1
46
NEVŞEHİR İL STM
MÜHENDİS
6
1
47
NİĞDE İL STM
MÜHENDİS
1
1
48
RİZE İL STM
MÜHENDİS
5
1
49
SİİRT İL STM
MÜHENDİS
1
1
50
SİİRT İL STM
MÜHENDİS
4
1
51
SİNOP İL STM
MÜHENDİS
5
1
52
SİVAS İL STM
MÜHENDİS
5
1
53
TEKİRDAĞ İL STM
MÜHENDİS
5
1
54
TRABZON İL STM
MÜHENDİS
3
1
55
ŞANLIURFA İL STM
MÜHENDİS
5
1
56
UŞAK İL STM
MÜHENDİS
5
1
57
VAN İL STM
MÜHENDİS
1
1
58
ZONGULDAK İL STM
MÜHENDİS
2
1
59
ZONGULDAK İL STM
MÜHENDİS
5
1
60
BAYBURT İL STM
MÜHENDİS
2
1
61
BAYBURT İL STM
MÜHENDİS
5
1
62
KIRIKKALE İL STM
MÜHENDİS
2
1
63
KIRIKKALE İL STM
MÜHENDİS
5
1
64
BATMAN İL STM
MÜHENDİS
1
1
65
BATMAN İL STM
MÜHENDİS
5
1
66
ŞIRNAK İL STM
MÜHENDİS
1
1
67
ŞIRNAK İL STM
MÜHENDİS
7
1
68
BARTIN İL STM
MÜHENDİS
5
1
69
ARDAHAN İL STM
MÜHENDİS
1
1
70
ARDAHAN İL STM
MÜHENDİS
5
1
71
IĞDIR İL STM
MÜHENDİS
1
1
72
IĞDIR İL STM
MÜHENDİS
5
1
73
KİLİS İL STM
MÜHENDİS
5
1
74
DÜZCE İL STM
MÜHENDİS
5
1

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET