gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU

17-18 Aralık 2011 Tarihli Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu yayınlandı.

17 Ekim 2011 Pazartesi 14:12
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde,  17-18  Aralık 2011 tarihlerinde 

lisanslama sınavları yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında 
ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, gayrimenkul değerleme uzmanı, kredi 
derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi, 
bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetici ile konut değerleme 
uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans 
belgesinin verilmesidir.
17-18 Aralık  2011 tarihinde yapılacak lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun (SPK) verdiği yetkiye istinaden “Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 
Eğitim Kuruluşu A.Ş.” ve “Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği” (TSPAKB) 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET