gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK GÖREVDE YÜKSELME ATAMALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sosyal Güvenlik Kurumu, 05.04.2014 tarihinde, boş bulunan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, ve Memur kadrosu için görevde yükselme sınavı

18 Ağustos 2014 Pazartesi 16:13
SGK GÖREVDE YÜKSELME ATAMALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sosyal Güvenlik Kurumu, 05.04.2014 tarihinde, boş bulunan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı,  Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı,  ve Memur kadrosu için görevde yükselme sınavı yapmış, ancak atamalar Danıştay kararlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi nedeniyle, Başbakanlık ve Devlet Personel Başkanlığınca bu konuda yapılacak olan işleme kadar ertelenmişti.

Yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen maddeler ile ilgili olarak, 23 Temmuz 2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile yeniden düzenlemeler yapılmış, yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde görevde yükselme sınavı sonuçlarının ve başarı listelerinin ilan edilen kadrolara göre yeniden değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerine başlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu doğrultuda 12.08.2014 tarihli Görevde Yükselme Sınav Kurulu  toplantısında;
 
“Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Mali Hizmetler Merkezi Müdür Yardımcısı ve Memur unvanlı kadrolar için yeniden başarı listesinin ilan edilmesi ile tercihlerin alınmasına müteakip atama işlemlerinin başlatılmasına”

“Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadroları için yazılı sınavlarının başarı listesinin ilanına müteakip sözlü sınavlarının 08/09/2014 tarihinde başlatılmasına”

“Şef kadroları için tercih işlemleri ve atama işlemlerinin Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Mali Hizmetler Merkezi Müdür Yardımcısı atama işlemlerinin tamamlanmasına müteakip boşalan Şef unvanlarının birimlerdeki ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek atama işlemlerinin başlatılmasına” karar vermiştir.”

Konuya ilişkin;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
2014 YILI GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI SONUÇLARINA GÖRE
SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI VE MEMUR KADROLARI
İÇİN ATAMA BAŞVURU DUYURUSU
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kurumumuzda boş bulunan 168 Sosyal Güvenlik
Merkezi Müdür Yardımcısı, 82 Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı,
ve 500 Memur kadrosu için görevde yükselme sınavı 05/04/2014 tarihinde Gazi Üniversitesi
tarafından gerçekleştirilmiş, 25/04/2014 tarihinde de sonuçları ilan edilen Görevde Yükselme
Sınav sonucuna göre ataması yapılacak olan Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcısı, Şef
ve Memur kadroları için tercih ve atama işlemlerine ilişkin esaslar, başarı listeleri ve kadrolar
12/05/2014 tarihinde ilan edilerek 13-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda
tercihler alınmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET